AIAT

Přihlášky 
Propozice

Směr od Ostravy - D1 - EXIT 258

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=17.7292802&y=49.5822334&z=10&base=ophoto&rc=9pmuExWQc-97XcNx8Zoe&rs=muni&rs=coor&ri=4730&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D

Směr od Brna - D1 - EXIT 258

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=17.3675112&y=49.3053232&z=15&base=ophoto&rc=9mPt8xTiJp97XcNx8Zoe&rs=muni&rs=coor&ri=5740&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D

Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží poprvé v České republice

Kroměříž/Tlumačov

Ve dnech 28. a 29. září 2019 se uskuteční v kroměřížské Podzámecké zahradě historicky první mezinárodní soutěž tradičních zápřeží v České republice. Účast v soutěži již potvrdily vozatajové z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Španělska.

Pořadatelé

Organizátorem této mimořádné sportovně-společenské události uspořádané pod hlavičkou mezinárodní organizace AIAT je Zemský hřebčinec Tlumačov ve spolupráci s  Národním památkovým ústavem, Arcibiskupstvím olomouckým, Městem Kroměříž a Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž. Hlavním partnerem akce je Česká pojišťovna, a. s.

Organizace AIAT

AIAT (Association Internationale d'Attelage de Tradition) je mezinárodní organizace založená v roce 1973, jejímž cílem je obnovit, zachovat, udržovat a předávat následujícím generacím tradici jízdy se spřežením, poskytovat co nejvíce informací o technice jízdy, o historii, kultuře, tradici a řemeslech s tím souvisejících.

Program pro veřejnost

Diváci si budou moci v Kroměříži prohlédnout historické kočáry, krásné koně v tradičních postrojích a sledovat umění mistrů opratí. V sobotu 28. září 2019 od 10.00 h se uskuteční v Podzámecké zahradě v prostoru před zámkem komentovaná prezentace a hodnocení spřežení. Ve 13.00 h vyjede slavnostní průvod kočárů z Pionýrské louky ulicí Kovářskou na Velké náměstí, Sněmovní náměstí a vrátí se do Podzámecké zahrady.

V neděli 29. září 2019 v 8.00 h vyrazí soutěžní zápřeže na terénní jízdu kolem Kroměříže a ve 13.00 h předvedou mistři opratí svůj um při vozatajském parkuru na zadních loukách Podzámecké zahrady. Předpokládané ukončení soutěže s vyhlášením výsledků je v 17.00 h v Podzámecké zahradě před zámkem.

Podrobné informace o konání akce podají:

Josef  Iš                 + 420 608 865 295

Marie Išová           + 420 775 111 915

Milan Novák         + 420 737 777 978

 

Charakteristika soutěže tradičních zápřeží

V dnešní době je věcí prestiže pro většinu mužů a gentlemanů z vyšší společnosti vlastnit ten nejelegantnější, nejmodernější, nejrychlejší a mnohdy i ten nejdražší automobil. V minulosti to byla ekvipáž, která budila zasloužený obdiv svého okolí.

Ekvipáží se rozumí celé spřežení, které se skládá z koní, jejich postrojů, kočáru, kočího, jeho přísedícího a všeho, co k tomu patří až po ty nejmenší drobnosti a detaily.

Tradiční kočárové ježdění bude vždy obrazem elegance, stylu, krásy, praktičnosti a dovednosti, což musí být i do budoucna zachováno.

Kritéria hodnocení, soutěžní kategorie, podmínky účasti

 Při soutěžích tradičních zápřeží se nejedná o vozatajské závody, jak je známe dnes, ale jde o soutěže, kde se klade důraz hlavně na soulad, eleganci, tradici, dovednosti vozataje a ovladatelnost koní.

 Soutěž se skládá ze tří částí:

·       hodnocení zápřeže

·       terénní jízda s překážkami

·       vozatajský parkur

 Těchto soutěží se mohou zúčastnit vozatajové jak s historickými vozy, tak s moderními kočáry, kromě maratonových. Také se mohou prezentovat zápřeže v „lidovém“ či „regionálním“ stylu. Soutěže se mohou účastnit spřežení od jednoho do šesti koní.

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz