Přehlídka plemenných hřebců a den otevřených dveří Zemského hřebčince Tlumačov 2020

07.03.2020

Záznam ze sobotní přehlídky plemenných hřebců 


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz