Seriál skokových soustředění pod vedením Zdeňka Žíly

30.08.2019

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. pořádá seriál skokových soustředění pod vedením Zdeňka Žíly určené pro začínající mladé jezdce do 18-ti let.

Tato soustředění jsou organizována v rámci jednotného systému projektování ČJF konkrétně Oblastní projektovou podporou ČJF pro rok 2019.

Tato podpora je určena pro všechny sportovní disciplíny ČJF. Smyslem je podpora cílových skupin podle definovaných kapitol na úrovni oblastí. Podmínkou pro čerpání podpory jednotlivých účastníků je jejich řádné členství v ČJF a dodržení podmínek uvedených v jednotlivých kapitolách.

Zemský hřebčinec Tlumačov v tomto roce pronajal své prostory k uspořádání soustředění pro mladé začínající jezdce ve sportovní disciplíně voltiž pod vedením Liby Hablovičové (TJ Voltiž Tlumačov) a to v termínu 4.7. – 7.7.2019.

Zemský hřebčinec Tlumačov uspořádal první skokové soustředění pro mladé začínající jezdce ve sportovní disciplíně skoky pod vedením Zdeňka Žíly dne 8.8.2019. V pořádání skokových soustředění speciálně určené pro začínající mladé jezdce s licencí do 18-ti let včetně jezdců na pony, kteří nejsou zařazeni do oblastních nebo centrálních SCM/CSP hodlá hřebčinec do konce roku 2019 pokračovat, a proto do konce roku 2019 vypsal dalších 14 termínů. Vzhledem k tomu, že rozpočet Zlínské oblasti ČJF je omezený, předpokládá se, že minimálně 6 ze 14 vypsaných termínů budou finančně podpořeny z výše zmíněné dotace a zbylé termíny, pokud o ně bude zájem, budou již za standardních komerčních podmínek.

Zemský hřebčinec Tlumačov jedná s dalšími subjekty ve Zlínské oblasti ČJF o možnosti pořádat v Tlumačově další soustředění za finanční podpory ČJF. Jedná se o drezúrní soustředění pod vedením JK Ramír Bělov a JK Piafa Vyškov. I tato soustředění Zemský hřebčinec Tlumačov umožní a v nejbližší době budou v JIS zveřejněny termíny těchto soustředění.

Prosím všechny zájemce, kteří mají ve zveřejněných termínech zájem se skokových soustředění zúčastnit, aby se na tato soustředění přihlašovali prostřednictvím JIS ČJF. V případě jakýchkoliv dotazů a upřesnění časových rozpisů v termínech jednotlivých skokových soustředění se obracejte na Ing. Zuzanu Přibylovou, e-mail: zuzana.pribylova@gmail.com; mobil: +420 728 088 664 (člen skokové komise VV ZO ČJF). V případě, že v termínu uspořádání skokového soustředění pro mladé začínající jezdce do 18-ti let se kapacita nenaplní, bude nabídnuta všem ostatním jezdcům za standardních komerčních podmínek ZHT s.p.o.

 

Vedení ZHT s.p.o.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz