Svod klisen, licentace hřebců a zkoušky výkonnosti pro plemeno hafling

13.09.2020

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz