Informace reprodukčního střediska ZH Tlumačov

ZH Tlumačov pro inseminaci klisen čerstvým spermatem v roce 2017

odběr, výroba a distribuce inseminačních dávek plemených hřebců pro inseminaci klisen
 

1. Připouštěcí sezóna: 1. 2. 2017 -  31. 8. 2017, u plemen zapsaných u ASCHK do 31. 7. 2017

2. Hlavní odběrové dny: pondělí – středa - pátek (pro vytížené hřebce)

3. Ostatní odběrové dny: na základě telefonické dohody

4. Způsobu úhrady za odběr, výrobu a distribuci ID: od 1. 1. 2017 dochází ke změně úhrad všech poplatků. Poplatky budou hrazeny zákazníkem při převzetí zásilky s ID hotově na dobírku. Doplatek za březí klisnu bude uhrazen hotově na dobírku oproti převzetí zásilky s připouštěcím lístkem. Aktuální ceník všech poplatků:  www.hrebcinec-tlumacov.cz

5. Objednávání inseminační dávky: v den odběru 6.00 – 8.00 hod na tel: +420 775 224 728, +420 576 771 711

při objednávce je třeba nahlásit:

 •  požadovaného hřebce, jméno a identifikační číslo klisny
 •  majitele klisny, adresu, tel. kontakt, emailovou adresu
 •  fakturační údaje, IČ, DIČ
 •  železniční stanici, kam bude inseminační dávka (dále jen ID) doručena dobírkou
 •  kontakt na osobu, která ID dobírkou vyzvedne

6. Doručení inseminační dávky:

 •  ID bude zasílána pomocí kurýrní služby ČD, platba dobírkou
 •  ID bude zasílána také pomocí autodopravců k zákazníkovi na domluvené místo, doručení ID    následující den - platba dobírkou
 •  ID je možno vyzvednout osobně v areálu ZH Tlumačov, platba v hotovosti

7. Evidence inseminace klisen:

 • s ID bude zaslána SMLOUVA NA ODBĚR, VÝROBU A DISTRIBUCI INSEMINAČNÍ DÁVKY, kterou majitel klisny vyplní a spolu  s termoboxem obratem zašle na adresu: 
   ZH Tlumačov s. p. o., Dolní 115, 763 62 Tlumačov.
 • Spolu se smlouvou zasíláme tiskopis oznámení o výsledku inseminace, kterou majitel klisny zašle po vyšetření klisny a to i v případě, že klisna zůstala jalová. Pokud nebude oznámení zasláno do 30. září 2017 a v následujícím roce klisna porodí hříbě, bude majiteli klisny účtována sankce ve výši 5 000 Kč.

Připouštěcí poplatky plemenných hřebců: odběr, výroba a distribuce inseminačních dávek plemenných pro insemaci klisen čerstvým spermatem v roce 2017

jméno hřebce

základní připouštěcí poplatek

doplatek za březí klisnu

Kč s DPH Kč s DPH

2225 COLA (AP)*

2 000 6 000

5171 LORD WEINGARD (AP)*

2 000 6 000

2227 MONACO ČT*

2 000 6 000

2212 COMPLIMENT (preferovaný hřebec)

1 815

4 840

2345 CARLOS (prémiovaný hřebec)

1 815

4 840

2997 ARISTO Z*

2 000 6 000

2089 PRZEDSWIT II MT-1/PARES

1 815 2 420

2815 CATALIN IV-33 (I MT)

1 815

2 420

2943 DAHOMAN TAMARIX

1 815

2 420

2048 OLLY (AP)

1 815

1 815

2311 GENERALISSIMUS RUANA III (GZ)

2 420 4 840

2312 SACRAMOSO ROMY XVIII (GZ)

2 420 4 840

1959 MIRAN – 2 (GZ)

1 815 

1 815

1700 RYHO (GZ)

1 815 

1 815 

1840 NADAR (GZ)

1 815 

1 815 

1847 PIETROSU NELSON (GZ)

1 815 

1 815 

1334 DIREKT

1 210 1210

pozn.: AP – hřebec je zařazen do akceleračního programu, GZ - hřebec je vybrán jako genový zdroj

*U hřebců 2225 Cola, 5171 Lord Weingard a 2227 Monaco ČT, poskytuje SCHČT prostřednictvím ZH Tlumačov majiteli klisny, kterým je členem svazu ČT 50% slevu z doplatku za březí klisnu.

Veškeré ceny uvedené v tabulace jsou včetně 21% DPH.

Při první objednávce ID bude k základnímu připouštěcímu poplatku připočten manipulační poplatek (viz níže). Každá další objednaná ID bude hrazena zákazníkem za cenu pouze manipulačního poplatku (viz. níže).

Manipulační poplatek za každou odebranou ID včetně první

Manipulační poplatek za každou odeslanou ID, včetně první – ČD kurýr
(přeprava ID do zákazníkem vybrané vlakové stanice v ČR, čas dodání do 24 hodin od převzetí zásilky ID přepravcem v železniční stanici Otrokovice)

Manipulační poplatek za každou odeslanou ID, včetně první – Autodoprava
(přeprava ID do zákazníkem vybraného místa v ČR, čas dodání do 24 hodin od převzetí zásilky ID přepravcem v Reprodukčním centru ZH Tlumačov)

Slevy připouštěcích poplatků u hřebců v majetku ZH Tlumačov

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz