Informace reprodukčního střediska ZH Tlumačov

ZH Tlumačov pro inseminaci klisen čerstvým spermatem v roce 2018

odběr, výroba a distribuce inseminačních dávek plemených hřebců pro inseminaci klisen
 

1. Připouštěcí sezóna: 15. 2. 2018 -  31. 8. 2018, u plemen zapsaných u ASCHK do 31. 7. 2018

2. Hlavní odběrové dny: pondělí – středa - pátek - pro vytížené hřebce

3. Ostatní odběrové dny: na základě telefonické dohody

4. Způsobu úhrady za odběr, výrobu a distribuci ID: Poplatky budou hrazeny zákazníkem při převzetí zásilky s ID hotově na dobírku. Doplatek za březí klisnu bude uhrazen hotově na dobírku oproti převzetí zásilky s připouštěcím lístkem. Aktuální ceník všech poplatků:  www.hrebcinec-tlumacov.cz

5. Objednávání inseminační dávky: v den odběru 6.00 – 8.00 hod na tel: +420 775 224 728, +420 576 771 711

Při objednávce je třeba nahlásit:

 •  požadovaného hřebce, jméno a identifikační číslo klisny
 •  majitele klisny, adresu, tel. kontakt, emailovou adresu
 •  fakturační údaje, IČ, DIČ
 •  místo, kam bude inseminační dávka (dále jen ID) doručena dobírkou
 •  kontakt na osobu, která ID dobírkou vyzvedne

6. Doručení inseminační dávky:

 •  ID bude zasílána pomocí kurýrní služby, platba dobírkou 
 •  Doručení ID v ČR bude probíhat kurýrní službou do cca 40 výdejních míst po celé ČR, aktuální informace o výdejích místech kurýrní služby v ČR včetně zpřesňující informace o termínech objednání a dodání budou zveřejněny na web. stránkách hřebčince 
 •  ID bude zasílána také pomocí autodopravců k zákazníkovi na domluvené místo, doručení ID    následující den - platba dobírkou
 •  ID je možno vyzvednout osobně v areálu ZH Tlumačov, platba v hotovosti

7. Evidence inseminace klisen:

 • s ID bude zaslána SMLOUVA NA ODBĚR, VÝROBU A DISTRIBUCI INSEMINAČNÍ DÁVKY, kterou majitel klisny vyplní a spolu  s termoboxem obratem zašle na adresu: 
   ZH Tlumačov s. p. o., Dolní 115, 763 62 Tlumačov.
 • Společně se smlouvou zasíláme tiskopis oznámení o výsledku inseminace, kterou majitel klisny zašle po vyšetření klisny a to i v případě, že klisna zůstala jalová. Pokud nebude oznámení zasláno do 30. září 2018 a v následujícím roce klisna porodí hříbě, bude majiteli klisny účtována sankce ve výši 5 000 Kč.

Připouštěcí poplatky plemenných hřebců: odběr, výroba a distribuce inseminačních dávek plemenných pro insemaci klisen čerstvým spermatem v roce 2018

jméno hřebce

základní připouštěcí poplatek

doplatek za březí klisnu

Kč s DPH Kč s DPH

2225 COLA (AP)*

2 000 5 000

1746 CHICO'S BOY (AP)*

2 000 5 000

1871 QUIDAMO (AP)*

2 000 5 000

2997 ARISTO Z (AP)*

2 000

6 000

2212 COMPLIMENT

1 500

4 000

2474 CORNET CASSINI HF

1 500 4 000

2943 DAHOMAN IV - CZ/ TAMARIX

1 500 2 500

1937 QUINTAR*

2 000 5 000

2089 PRZEDSWIT II MT-1/PARES

1 500 2 500

2155 FURIOSO I MT-3/ RICHARD G

1 500 2 500

2311 GENERALISSIMUS RUANA III (GZ)

2 500

4 800

2312 SACRAMOSO ROMY XVIII (GZ)

2 500

4 800

2048 OLLY (AP)

1 500

2 000

2431 WALDBACH OBROK

1 500 2 000

1586 SANTYS (GZ)

1 500 2 000

1700 RYHO (GZ)

1 500

2 000

pozn.: AP – hřebec je zařazen do akceleračního programu, GZ - hřebec je vybrán jako genový zdroj

* - základní připouštěcí poplatek a doplatek za březí klisnu fakturuje majitel hřebce. ZH Tlumačov fakturuje manipulační poplatek

Veškeré ceny uvedené v tabulace jsou včetně 21% DPH.

Při první objednané ID bude k základnímu poplatku připočten manipulační poplatek viz níže.

Každá další objednaná ID bude hrazena zákazníkem za cenu pouze manipulačního poplatku viz níže.

 

Manipulační poplatek za každou odebranou ID včetně první – kurýr                                                                                      

* 1 000,- Kč včetně DPH - všechny dny, včetně sobot a  státních svátků – platba dobírkou                                        

Doručení ID v ČR kurýrní službou do cca 40 výdejních míst po celé ČR. Čas dodání je po dni objednání ID do druhého dne na výdejní místo kurýrní služby. Aktuální seznam a provozní doba výdejních míst kurýrní služby je uvedena na webových stránkách hřebčince. Manipulační poplatek za objednanou ID do zahraničí bude zákazníkovi stanoven individuálně s ohledem na místo určení a čas dodání.

Manipulační poplatek za každou odebranou ID včetně první osobní odběr                                                                        

* 500,- Kč včetně DPH - při osobním odběru ID v Reprodukčním centru ZT Tlumačov - platba v hotovosti.         

Slevy připouštěcích poplatků u hřebců v majetku ZH Tlumačov

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz