2733 LOCARDO-H

ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22)

Chovatel a majitel: MVDr. František Horník

Hřebec působí pro plemennou knihu ČT

(5180 Lordanos - 6062 Scyris (POL))

Plemenná kniha

Je ryzák v dobrém typu, mírně delší, s dobrou sílou kostry a vynikajícími dobře zaúhlovanými kopyty. Původ hřebce představuje spojení výkonného holštýnského hřebce s kvalitní klisnou českého teplokrevníka zušlechtěné hanoverskými hřebci.

V původu otce Lordanose je zastoupena holštýnská linie Ladykiller a linie SF Ibrahim a zároveň nejvyšší parkurová výkonnost 160 cm. Sám Lordanos vyprodukoval zhruba 60 plemenných hřebců a necelých 50 jeho potomků dosáhlo výkonnosti TT.

V původu matky mají zastoupení hannoverské linie Der Löwe a Gotthard. Otcem matky 67/931 Kaira - H je, ve své době SCHČT preferovaný hřebec s výbornou výkonností na dráze, A1/1 6062 Scyris (POL). Z matčiny strany je zároveň nejvyšší parkurová výkonnost ST, na kterou dosáhla bába Locarda – H, 67/149 Kampa po hanoverském 2616 Gottward a ve všestranné způsobilosti TT přes prabábu 67/600 Kasiu, po německém teplokrevném hřebci 2364 Lӧwenmut.  Ta dala sestru 67/149 Kampy, 67/67 Korsiku (CS) po 856 Silvio II, jenž této výkonnosti ve všestrannosti dosáhla.

LOCARDO - H disponuje 46% anglického plnokrevníka. Do PKČT byl Locardo – H zapsán na základě Prémie, kterou obdržel na II. předvýběru hřebců do plemenitby v r. 2020. Následně splnil i další kritérium, pro pokračování v plemenitbě, tj. absolvování 70denního testu a zkoušek v jeho závěru, které vykonal za 7,71b.

Pro připouštěcí sezónu 2021, bude působit na odběrovém místě ZH Tlumačov a nadále bude testován ve sportu v soutěžích pro mladé koně KMK.

Základní připouštěcí poplatek 2 500,- Kč. Doplatek za březí klisnu 4 000,- Kč.

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Fotografie: Monika Špendlíková

ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22) ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22) ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22) ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22) ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22) ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22) ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22) ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22) ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22) ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22) ČT, ryz., nar. 2017 (167-176-189-22)
logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz