3083 COMPAGNERO RS

HOLST, hnědák, 26. 4. 2006, 178 - 189 - 205 - 22

Majitel: Agro horse s.r.o.

Hřebec je v akceleračním programu

Hřebec působí pro plemennou knihu ČT, CS

PLEMENNÁ KNIHA

HOLST, hnědák, 26. 4. 2006, 178 - 189 - 205 - 22 

Tento mohutný holštýn absolvoval výkonnostní zkoušky hřebců v tř. Elita a zároveň

si zařazení do plemenitby vysportoval na základě vlastní výkonnosti st. T** v

sedle s Dušanem Sabo. Dosáhl výsledků: Mistr Slovenska ve skocích, kategorie A

v roce 2015, úspěšná reprezentace v řadě Grand Prix CSI a CSIO. Otcem Compagnera RS

je Con Air po Cotender (Carolus I; Landgraf I), sám špičkový plemeník a zároveň

sportovec, původně v majetku holštýnského svazu s jezdcem Ottou Beckerem a poté

po prodeji s Argentincem Chose Maria Laroccem. Con Air má v sportu a chovu

množství potomků a je známy tím, že přenáší na své potomky dobré charakterové

vlastnosti a mohutnost. Vlastnosti, kterými jsou hřebci s pedigree Contender, Calypso Il

pověstné. Matka Milena V je po plnokrevném hřebci Sir Shostakovich xx a z matky

po Calypso I (Capitano; Manometer xx). Pochází z jedné z nejznámějších a nejúspěšnějších

rodin holštýnského teplokrevníka - rodiny 776, známé jako Bahlmanov stamm

(podle původního chovatele). Příslušníci této rodiny jsou hřebci jako Acorado I

a II, Baluobino, Calvados I a ll, Carlos DZ, Conte della Cacia, Landos a hlavně Ramiro

a Heizelmann. Ze sportovních koní proslavili rodinu Cornwal s A. Ripkem, Tatiana

s L. Diniz, Leandra s O. Beckerem a hřebec Locarno s H. Whitakerovou . Přes vysoký podíl plnokrevné krve ze strany matky by měl dodávat Compagnero RS dostatečnou mohutnost a potřebný charakter a výkonnost.Hřebec je 3x prochovaný na zakladatele druhé z významných C linií Holštýnů,

tedy anglonormana Cor de la Bryére po plnokrevném Rantzau xx.

Základní připouštěcí poplatek 2 500,- Kč. Doplatek za březí klisnu 8 500,- Kč.

 

 

HOLST, hnědák, 26. 4. 2006, 178 - 189 - 205 - 22 HOLST, hnědák, 26. 4. 2006, 178 - 189 - 205 - 22 HOLST, hnědák, 26. 4. 2006, 178 - 189 - 205 - 22 HOLST, hnědák, 26. 4. 2006, 178 - 189 - 205 - 22
logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz