Veřejné zakázky

Profil zadavatele: Profil zadavatele

  1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR -  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - GREGO s.r.o.
  2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PŘEPRAVU A DORUČENÍ SERMATU PLEMENNÝCH HŘEBCŮ - Kamil Šťastný
  3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI STÁJE Č.2/VZMR/OTEVŘENÁ VÝZVA - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Zdávací dokumentace vč. výzvy k podání nabídek PDF
Krycí list WORD
Čestné prohlášení WORD
Položkový rozpočet WORD
Technická zpráva WORD
Projektová dokumentace ZIP
Smlouva o dílo

WORD

  1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ,,EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK" - Lhůta pro zaslání přihlášek je nejpozději do 15.6.2018.
    1. Oznámení o záhájení výběrového řízení
  2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI VENKOVNÍ JÍZDÁRNY - https://nen.nipez.cz/, systémové číslo N006/18/V00008141

 

 

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz