Veřejné zakázky

Profil zadavatele: Profil zadavatele

2017

 1. Nákup krmných směsí - Oznámení o výsledku, Troubecká hospodářská a.s.
 2. Rekonstrukce podlahy stáje Buňov - Oznámení o výsledku, Navláčil stavební firma, s.r.o.
 3. Natěračské práce interiéru haly ZH Tlumačov - Oznámení o výsledku, Král barvy s.r.o.

2018

 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR -  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - GREGO s.r.o.
 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PŘEPRAVU A DORUČENÍ SERMATU PLEMENNÝCH HŘEBCŮ - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Kamil Šťastný
 3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM TRIBUNY - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Event Servis s.r.o.
 4. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI STÁJE Č.2/VZMR/OTEVŘENÁ VÝZVA - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 5. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ,,EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK" 
 6. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI VENKOVNÍ JÍZDÁRNY - https://nen.nipez.cz/, systémové číslo N006/18/V00008141
 7. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OPRAVU NÁJEMNÍ BYTU - Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NÁKUP PODESTÝLKY PRO KONĚ - Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

2019

 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PŘEPRAVU A DORUČENÍ INSEMINAČNÍCH DÁVEK - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI NA OBNOVU ŘEDITELSKÉ VILY V ZH TLUMAČOV
 3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU A MONTÁŽ MOBILNÍCH BOXY 
  Výzva k podání nabídek včetně ZD PDF
  Příloha č.1 Krycí list WORD
  Příloha č.2 Smlouva o dílo WORD

   

 

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz