Veřejné zakázky

Profil zadavatele: Profil zadavatele

2017

 1. Rekonstrukce podlahy stáje Buňov - Navláčil stavební firma, s.r.o.
 2. Natěračské práce interiéru haly ZH Tlumačov - Král barvy

2018

 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR -  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - GREGO s.r.o.
 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PŘEPRAVU A DORUČENÍ SERMATU PLEMENNÝCH HŘEBCŮ - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Kamil Šťastný
 3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI STÁJE Č.2/VZMR/OTEVŘENÁ VÝZVA - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 4. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ,,EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK" 
 5. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI VENKOVNÍ JÍZDÁRNY - https://nen.nipez.cz/, systémové číslo N006/18/V00008141
 6. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OPRAVU NÁJEMNÍ BYTU - Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NÁKUP PODESTÝLKY PRO KONĚ - Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PŘEPRAVU A DORUČENÍ INSEMINAČNÍCH DÁVEK - termín pro zaslání nabídek je nejpozději do 30.1.2019 do 09:00 hodin
  Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace PDF
  Příloha č.1 Krycí list Word
  Příloha č.2 Předmět zakázky Word
  Příloha č.3 Položkový rozpočet Excel

   

 

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz