Veřejné zakázky

Profil zadavatele: Profil zadavatele

2017

 1. Rekonstrukce podlahy stáje Buňov - Navláčil stavební firma, s.r.o.
 2. Natěračské práce interiéru haly ZH Tlumačov - Král barvy

2018

 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR -  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - GREGO s.r.o.
 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PŘEPRAVU A DORUČENÍ SERMATU PLEMENNÝCH HŘEBCŮ - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Kamil Šťastný
 3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI STÁJE Č.2/VZMR/OTEVŘENÁ VÝZVA - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 4. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ,,EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK" 
 5. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI VENKOVNÍ JÍZDÁRNY - https://nen.nipez.cz/, systémové číslo N006/18/V00008141
 6. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OPRAVU NÁJEMNÍ BYTU - Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NÁKUP PODESTÝLKY PRO KONĚ - Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

2019

 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PŘEPRAVU A DORUČENÍ INSEMINAČNÍCH DÁVEK - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI NA OBNOVU ŘEDITELSKÉ VILY V ZH TLUMAČOV
  Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace PDF
  Příloha č.1 Krycí list WORD
  Příloha č.2 Smlouva  o dílo WORD
  Příloha č.3 Technická zpráva - studie PDF
  Příloha č.4 Stavebně technický průzkum PDF
  Příloha č.5 Podoba Expozice PDF
  Příloha č.6 Vyjádření MÚ Otrokovice včetně žádosti PDF
  Projektové zaměření PDF

   

 

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz