Veřejné zakázky

Profil zadavatele: Profil zadavatele

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR - 

Přiložené dokumenty:

Výzva k podání nabídek

Krycí list

Výpočet celkové ceny za rok

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz