Veřejné zakázky

Profil zadavatele: Profil zadavatele

2017

 1. Rekonstrukce podlahy stáje Buňov - Navláčil stavební firma, s.r.o.
 2. Natěračské práce interiéru haly ZH Tlumačov - Král barvy

2018

 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR -  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - GREGO s.r.o.
 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PŘEPRAVU A DORUČENÍ SERMATU PLEMENNÝCH HŘEBCŮ - Kamil Šťastný
 3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI STÁJE Č.2/VZMR/OTEVŘENÁ VÝZVA - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 4. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ,,EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK" - Lhůta pro zaslání přihlášek je nejpozději do 15.6.2018.
 5. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI VENKOVNÍ JÍZDÁRNY - https://nen.nipez.cz/, systémové číslo N006/18/V00008141
 6. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OPRAVU NÁJEMNÍ BYTU - lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 11.12.2018.
 1. Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace PDF
  Příloha č.1 Krycí list WORD
  Příloha č.2 Čestné prohlášení WORD
  Příloha č.3 Položkový rozpočet a), b) A)Excel, B)Excel
  Příloha č.4 Smlouva o dílo WORD
 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NÁKUP PODESTÝLKY PRO KONĚ - lhůta pro podání nabídek končí nejpozději v pátek 21.12.2018 v 8:00 hodin. 
  Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace PDF
  Vysvětlení dokumentace č.1 PDF
  Příloha č.1 Krycí list WORD
  Příloha č.2 Čestné prohlášení WORD
  Příloha č.3 Položkový rozpočet WORD

   

 

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz