Veřejné zakázky

Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o. vyzývá dne 24.8.2016 k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky na dodavatele zemědělských strojů:

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku 
Změna č.1 ze dne 7.9.2016

Profil zadavatele

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz