Česká elita a plně obsazený Memoriál Jana Papouška v Martinicích ve dnech 25.6. – 28.6.2020

01.07.2020

Memoriál Jana Papouška v Martinicích se tentokrát konal v Martinicích ve dnech 25.6. – 28.6.2020 a byl velmi silně obsazen českými elitami.

ZH Tlumačov pokračuje ve sportovní testaci mladých 6letých plemenných hřebců CANNORA a CADILLACA 36 a účast na skokových závodech v Martinicích se stala pro mladé tlumačovské hřebce velkou výzvou pro získání dalších cenných zkušeností a zároveň možností pro srovnání s kvalitní konkurencí.

CANNOR a CADILLAC 36 se ve čtvrtek v první soutěžní den 25.6.2020 zúčastnili skokové soutěže č.4 s obtížností L** na čas. V této soutěži se na start postavilo 74 koní, z toho jeden nedokončil a 26 parkurů bylo čistých. Mezi čistými parkury byla i jízda CADILLACA 36 v sedle se Zdeňkem Žílou a CADILLAC 36 tak získal 10. místo. Dalších 22 parkurů bylo s jednou chybou a bohužel k chybujícím se zařadil i stylově lepší z dvojice CADILLAC 36 a CANNOR a tím byl právě CANNOR. CANNOR tak získal konečné 43. místo z celkových 73. hodnocených.

Této soutěže se zúčastnil i 6letý PRESLEY-S v sedle s Janem Štětinou a za čistý parkur s časem 70,63 sekund získal konečné 16. místo. Tento hřebec byl vítězem prvního kvalifikačního kola KMK v Písku a také vítězem třetího kvalifikačního kola KMK v Ptýrově a je společně s ARISPOTem v sedle s Jiřím Hruškou a CANNORem v sedle se Zdeňkem Žílou hlavním favoritem na vítěze finále KMK v Písku v kategorii 6letých hřebců a valachů.

V pátek 26.6.2020 se CANNOR s CADILLACem zapojili do skokové soutěže č.8 s obtížností S* na čas. V této soutěži se postavilo na start celkem 114 koní a sbor rozhodčích se rozhodl startovní pole podle výsledků rozdělit na dvě části – A a B. V části A startovacího pole CANNOR zvládl parkur čistě a získal tak velmi dobré 15. místo z 57 startujících s celkovým časem 73,96 sekund. CADILLAC 36 v části B startovacího pole obsadil 33. místo z 57 startujících a s celkovým časem 75,06 sekund, tentokrát s jednou chybou a 2 trestnými body za překročení stanoveného času.

V sobotu 27.6.2020 byl pro CANNORa a CADILLACa 36 odpočinkový den.

V neděli 28.6.2020 v den prestižně obsazeného Memoriálu Jana Papouška se jeli poslední 3 soutěže celého čtyřdenní.

První soutěž č.15 byla skokovou soutěží s obtížností L**(120 cm), druhá soutěž č.16 byla skokovou soutěží s obtížností S** (130 cm) a vrcholem soutěžní neděle byl samotný Memoriál Jana Papouška s obtížností T* (145 cm).

První skokové soutěže č.15 s obtížnosti L** se zúčastnili i CANNOR s CADILLACem 36. Startovní listina této soutěže obsahovala celkem 58 koní, 4 koně parkur nedokončili a 26 dvojic proskákalo parkurem čistě bez jediné chyby. Konkurence byla veliká, protože vítěze od posledního desátého hodnoceného místa dělili pouhé 4,39 sekundy. CANNOR a CADILLAC 36 se v této soutěži neztratili a společně s výše uvedeným hřebcem PRESLEY-S – všichni 6letí hřebci – obstáli v konkurenci silného startovního pole a skončili všichni tři s minimálními časovými rozestupy na třech místech po sobě. PRESLEY-S skončil na 10. místě, CADILLAC 36 na 11. místě a CANNOR na 12. místě výsledného pořadí. Tito tři hřebci se poprvé v Martinicích setkali na závodech a z předvedených výkonů se dá konstatovat, že si zaskákali generálku na Finále KMK v Písku, které se tento rok uskuteční v termínu od 5.9. do 6.9.2020. Hřebec PRESLEY-S je po 4. kolech kvalifikace na průběžném prvním místě a účast ve finále KMK má více než jistou. CANNOR je v průběžném pořadí kvalifikace KMK na 10. místě a CADILAC 36 na 16. místě, oba hřebci si účast ve finále KMK budou muset ještě pojistit dalšími výkony a to v 5. kole kvalifikace v Opavě a následně buď v 6. kole kvalifikace ve Zduchovicích nebo v posledním kvalifikačním kole v Písku.

Předvedené výkony a výsledky našich mladých 6letých plemenných hřebců jsou dobrou vizitkou týmové práce všech ošetřovatelů a jezdce a trenéra Zdeňka Žíly.

Všem touto cestou veřejně děkuji a přeji všem další úspěchy a naplnění cíle sportovní testace odchovaných hřebců naší testační odchovny plemene Český teplokrevník.

Níže přikládáme videa z jednotlivých soutěží a re-live skokových soutěží posledního závodního dne v neděli 28.6.2020 Memoriálu Jana Papouška, který přenášela on-line televize www.equitv.cz.

Vedení ZH Tlumačov.

  1. Video 25.6.2020 – skoková soutěž obtížnosti L** – CANNOR
  2. Video 25.6.2020 – skoková soutěž obtížnosti L** – CADILLAC 36
  3. Video 26.6.2020 – skoková soutěž obtížnosti S** – CANNOR
  4. Video 26.6.2020 – skoková soutěž obtížnosti S** – CADILLAC 36
  5. Re-live Memoriálu Jana Papouška ze dne 28.6.2020 – skoková soutěž obtížnosti L** - CANNOR + CADILLAC 36

CADILLAC 36 – 15. minuta a 25 sekunda

CANNOR – 1 hodina, 24. minuta a 55 sekund

  1. Memoriál Jana Papouška - Výsledková listina skokové soutěže č.04 obtížnosti L ze dne 25.6.2020
  2. Memoriál Jana Papouška - Výsledková listina skokové soutěže č.08 obtížnosti S - A ze dne 26.6.2020
  3. Memoriál Jana Papouška - Výsledková listina skokové soutěže č.08 obtížnosti S - B ze dne 26.6.2020
  4. Memoriál Jana Papouška - Výsledková listina skokové soutěže č.15 obtížnosti L ze dne 28.6.2020
  5. Memoriál Jana Papouška - Výsledková listina skokové soutěže č.17 obtížnosti T ze dne 28.6.2020

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz