CIAT KOSZECIN 2019

10.8.-11.8.2019

V sobotu 10. a v neděli 11. srpna 2019 se konal již pátý ročník Mezinárodní soutěže o pohár Slezska v polském Koszecine (www.ciat-koszecin.com/pl.). Celá víkendová akce začala již v pátek vernisáží výstavy historických kočárů a vozů, dále následovaly přednášky: "Koně a saně Polska", „Kočáry a vozy v meziválečném období ", „Rekonstrukce a renovace historických kočárů“. Na výstavě bylo možné zhlédnout kočáry různých typů, saně i hasicí stříkačky za koně. Vše bylo doprovázeno odborným komentářem pana Tadeusze Kołacze a pana Krzysztofa Szustra.
V sobotu dopoledne začala soutěž CIAT první disciplínou, hodnocení spřežení. Hlavním rozhodčím soutěže byl pan baron Christian de Langlade z Francie, druhým byl pan Raimundo Coral Rubiales ze Španělska a jako třetí rozhodčí se poprvé v Koszęcine představil pan Richard Lanni z Velké Británie. Technickým delegátem AIAT byl pan Marek Doruch. Po ukončení první soutěže následoval již tradiční průvod kočárů a regionálních lidových vozů a krojů městem Koszęcin. V podvečer zhlédli účastníci nádherné pásmo písní a tanců souboru Śląsk (www.zespolslask.pl.). Na společné večeři pak byl oceněn pan Matthias Pfeifer za ujetí nejdelší cesty do Koszęcina, více jak 580 km.
Program soutěže pokračoval v neděli ráno terénní jízdou, která byla připravena v délce 13 900 m s pěti překážkami, např. zastavení u dopravní značky „STOP“, couvání do vyhrazeného prostoru, vedení spřežení jednou rukou ve vyhrazené prostoru, převážení skleničky vína atd. Ve třináct hodin pokračoval program další soutěží, což byla jízda zručnosti mezi kuželi tvořená 18 - ti překážkami.
Na letošní pátý roční přijelo 21 spřežení z Německa, Polska, Česka a Španělska, která soutěžila v kategoriích jednospřeží a dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží, triga, čtyřspřeží, quadriga a pětispřeží. Velké překvapení pro diváky i soutěžící si připravil pan Krzysztof Szuster předvedením desetispřeží sestavené do klínu. Došlo tak zároveň k zapsání prvního polského rekordu v historii pro sestavení desetispřeží do klínu koní z jednoho chovu.
Českou republiku reprezentovali za H+H stáj Kateřina pan Jiří Hladík a slečna Zlata Škaloudová se spřežením starokladrubských hřebců Siglavi Pakra III a Solo Sacura XXII s loveckým kočárem. Za Zemský hřebčinec Tlumačov se soutěže již potřetí zúčastnili pan Josef Iš, pan Miloš Nepor a slečna Nela Červenková s kočárem Faeton a se spřežením fríských hřebců Bento a Rundert.
Letošním celkovým vítězem se stal pan Jose Varo Garrido ze Španělska, s trigou. Druhé místo obsadil pan Maciej Gąsienica-Sieczka s jednospřežím a třetí se umístil pan Rafał Zieliński, jednospřeží pony. Pan Jiří Hladík v celkovém pořadí skončil na čtvrtém místě (vítěz v kategorii dvojspřeží) a pan Josef Iš po technických obtížích s kočárem skončil celkově na šestnáctém místě. Jako jediný byl oceněn rozhodčím panem Richardem Lanni z Velké Británie za správné držení opratí a sezení na kočáru.
Celé setkání probíhalo ve velice přátelské atmosféře, která bude jistě provázet také historicky první soutěž v Česku, která se bude konat 28. - 29. 9. 2019 v Kroměříži, pod názvem „Mezinárodní soutěž tradičních spřežení Kroměříž 2019“. 


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz