Jízda králů 2018 – Město Kunovice

18.5.-20.5.2018

Zemský hřebčinec Tlumačov opět podpořil tradiční kulturní akci města Kunovice účastí na formanském odpoledni v sobotu dne 19. května 2018 a ve slavnostním defilé představil 2 páry s kočáry a 1 pár s vozem. Slavnostního defilé se zúčastnili 2 plemenní hřebci plemene Českomoravský belgický kůň – 1586 SANTYS a 1584 AMAZON pod vedením kočího pana Čestmíra Zavadila a přísedícího Bohumila Matulíka. Další spřežení fríských hřebců RINDERT a BENTO přivedl kočí Josef Iš s přísedícím panem Pavlíčkem. Poslední spřežení s mladými starokladrubskými plemeníky 2312 SACRAMOSO ROMY XVIII a 2311 GENERALISSIMUS RUANA III vedl kočí Evžen Blecha a Miloš Nepor.

Sobotní slavnostní zahájení formanského odpoledne průvodem všech 24 spřežení plynule přešlo v odpolední projížďky městem všech návštěvníků slavnosti.

V neděli 20. května 2018 se uskutečnila vlastní Jízda králů Města Kunovice 2018. Současně se zahájením jízdy králů městem s vyvoláváním v 11,00 hod se mohli návštěvníci této kulturní akce opět projet městem v povozech a to včetně těch tlumačovských.                                                                                                                                                                                                    

Formanské odpoledne začalo přehlídkou 24 zápřahů (slovácký deník):

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/formanske-odpoledne-zacalo-prehlidkou-28-zaprahu-20180520.html

Kunovicemi projel král se svou družinou (slovácký deník):

https://slovacky.denik.cz/kultura_region/kunovicemi-projel-kral-se-svoji-druzinou-20180520.html

Adam předal korunu Adamovi (slovácký deník):

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/adam-predal-korunu-adamovi-20180519.html

Od formanské jízdy až po nového krále (slovácký deník):

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/kunovice-od-formanske-jizdy-az-po-noveho-krale-20180515.html

Na jízdě králů v Kunovicích předají Kolumbovi rytíři kalich tamnímu kostelu (slovácký deník):

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/na-jizde-kralu-v-kunovicich-predaji-kolumbovi-rytiri-kalich-tamnimu-kostelu-20180510.html

Za růžičku na jízdu králů jsem dostal štmaprli slivovice (slovácký deník):

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/za-ruzicku-na-jizdu-kralu-jsem-dostal-stamprli-slivovice-20180119.html

Program Jízdy králů Kunovice 2018

Pátek 18. 5.

Sobota 19. 5.

Neděle 20. 5.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz