Mistr opratí Jirka Nesvačil st. nezklamal a účastníci vozatajského soustředění odjížděli spokojení

11.04.2022

ZH Tlumačov již dlouhodobě spolupracuje s Jirkou Nesvačilem seniorem ve sportovní disciplíně spřežení na sportovní testaci mladých teplokrevných hřebců plemene ČT.
V souvislosti s pokračující přípravou hřebců hřebčince na sportovní sezónu 2022 a jejich sportovní testací na národních a mezinárodních soutěžích, poskytl hřebčinec zázemí a pod záštitou Jirky Nesvačila st. vozatajské připravil soustředění na závodišti Bahňák. Na soustředění se přihlásilo celkem 9 kočí a každý kočí měl závodiště pro sebe jednu hodinu v sobotu 9.4.2022 a jednu hodinu v neděli 10.4.2022 dle rozpisu.
Možnost tréninku na Bahňáku využil jak sám pan trenér Jirka Nesvačil st. tak jeho nejmladší syn a současný zaměstnanec hřebčince Jan Nesvačil.
Soustředění se zaměřilo na trénink 2 disciplín a to vozatajskou drezuru, která v tomto roce doznala určitou změnu pravidel, a také na vozatajský parkur.
Děkujeme všem zúčastněným za využití této nabídky, přejeme hodně úspěchů v hobby a profi ježdění roku 2022 a budeme se těšit na další setkání.

Vedení ZH Tlumačov


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz