Novinky pro rok 2018

08.01.2018

Zemský hřebčinec Tlumačov – rok 2018

Zemský hřebčinec Tlumačov připravuje na příští rok několik novinek.

V roce 2017 jsme se zapojili do pořádání různých jezdeckých závodů a v roce 2018 v tom budeme dále pokračovat. Za tímto účelem jsme v roce 2017 vybavili naši krytou jezdeckou halu v Tlumačově zázemím pro rozhodčí a technický personál včetně buňky na občerstvení pro diváky. V závěru tohoto roku jsme halu nechali natřít, opravit elektrorozvody, vnitřní omítky a podlahu sektoru pro diváky. Na jaře roku 2018 budeme upravovat terén okolo haly a pořídíme i nové sociální zařízení pro diváky a účastníky závodů. Hlavní novinkou roku 2018 bude zapojení se do pořádání zimního jezdeckého poháru ČJF, který mediálně zastřešuje společnost Equinet s.r.o. V tomto seriálu závodů se naše závody skokové uskuteční v sobotu dne 3. března 2018 a závody vozatajské v neděli 4. března 2018.

Opravy a investice do kryté jezdecké haly a jejího zázemí přinášejí další možnosti rozšíření využití této haly pro zimní období každého roku. Hala tedy bude využívána jak pro koně, ale i pro jiné aktivity např. pro trénink a závody psů – agility.

V roce 2017 jsme jako první v České republice uskutečnili prodej vlastních 3-letých teplokrevných koní po základních zkouškách výkonnosti formou elektronické aukce. I v této činnosti plánujeme v roce 2018 pokračovat. Novinkou pro rok 2018 bude rozšíření této nabídky na prodej koní formou e-aukce i na koně soukromých chovatelů. Podmínky této služby budou zveřejněny na webových stránkách naší organizace do 31.3.2018.

Zemskému hřebčinci Tlumačov se podařilo v roce 2017 navázat dobrou spolupráci s trenérem a jezdcem v jedné osobě s panem Zdeňkem Žílou. Díky panu Žílovi se podařilo v tomto roce přivést našeho plemenného hřebce Complimenta na 2. místo ve finále KMK 5-letých hřebců ve Zduchovicích. Tato spolupráce se ke konci roku 2017 dále rozšířila a není již v tuto chvíli tajemstvím informace o tom, že se cesty našeho hřebčince a pana Žíly spojí a od roku 2018 bude pan Zdeněk Žíla trénovat a jezdit za Zemský hřebčinec Tlumačov.   

Zemský hřebčinec Tlumačov již dlouhodobě komunikuje a spolupracuje s Jízdní policií Policie ČR Zlínského kraje. Novinkou roku 2018 bude i to, že se tento útvar Policie ČR přestěhuje ze současného místa do areálu Zemského hřebčince v Tlumačově a bude zde mít svoje trvalé sídlo a zázemí pro výcvik služebních koní.

Dále Zemský hřebčinec Tlumačov již několik let nazpět intenzivně spolupracuje s Ministerstvem kultury. Výsledkem této spolupráce bylo v roce 2011 prohlášení celého historického dvora hřebčince za kulturní památku. V roce 2017 se nám podařilo prohlásit za kulturní památku i objekt bývalé ředitelské vily a v současné době se zpracovává dokumentace k žádosti o zařazení této kulturní památky za architektonické dědictví ČR.

Novinkou pro rok 2018 a tedy dalším plodným výsledkem spolupráce Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu a Národního zemědělského muzea je připravovaný projekt „Kůň ve službách člověka“. Je to program, jehož pilotní spuštění plánujeme na květen 2018, a je určen pro žáky základních škol a studenty středních škol a který plně navazuje na školní vzdělávací programy jednotlivých školských zařízení.

Tímto zvu všechny chovatele, milovníky koní a návštěvníky našeho hřebčince k účasti na všech našich akcích a přeji všem vše dobré a hodně úspěchů v novém roce 2018.

Ing. David Olejníček, ředitel organizace


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz