Oblastní mistrovství ve skocích opět v Tlumačově

05.08.2021

Oblastní mistrovství ve skocích a otevřené soutěže ve dnech 14.08. – 15.08.2021

Vzhledem k tomu, že skokové soutěže oblastního mistrovství jsou dvoukolové a navíc v kategorii pony rozdělené na 2 věkové kategorie, prosíme všechny účastníky závodů o pozorné prostudování rozpisu a rozvážné zapisování do JISu.

Níže uvádíme výtah podmínek mistrovských soutěží a jejich hodnocení z rozpisu.

 

Podmínky pro mistrovské soutěže: Mistrovská soutěž může být vyhlášena pouze v případě, že bude zajištěna účast min. 3 jezdců z různých subjektů. Účastníci mistrovských soutěží neplatí startovné. Účastníkovi mistrovské soutěže se po úhradě startovného výsledek započítává i do otevřené soutěže. Mistrovské soutěže jsou vypsané pouze pro jezdce registrované ve Zlínské oblasti ČJF.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude v jednotlivých kategoriích dětí pony v oblastním mistrovstvím tj. 8-13 let (pony S, A a B) a 14-16 let (pony do 148cm) dostatečný počet účastníků, budou tyto kategorie sloučeny dohromady a vyhodnoceny společně.

Mistrovské soutěže jednotlivců: Všechny kategorie jsou vyhodnoceny jako dvoukolová soutěž. O umístění na 1.-3. místě při rovnosti součtu trestných bodů z obou kol rozhoduje rozeskakování. Ostatní soutěžící se umístí podle součtu trestných bodů z obou kol a času dosaženého ve druhém kole. Každý jezdec se smí zúčastnit max. se dvěma koňmi, do výsledku soutěže bude započítán jen výsledek lepšího koně. Ve druhém kole se startuje v obráceném pořadí dle výsledku a času 1. kola.

 

V případě nejasností s přihlášením do JIS v kategorii pony kontaktujte paní Žákovskou: 777 652 568, v ostatní kategoriích přímo zpracovatelku výsledků paní Dostálovou: 606 754 043.

 

Vedení ZH Tlumačov


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz