Pacht pozemků ZH Tlumačov formou e-aukce

14.07.2021

ZH Tlumačov nabízí k dočasnému propachtování pozemky (způsob využití orná půda) za účelem provozování rostlinné výroby v celkové výměře 84,6342 ha. ZH Tlumačov drží tyto pozemky v majetku ČR s právem příslušnosti hospodařit dlouhodobě jako rezervní pozemky s možností v budoucnu na nich provozovat vlastní rostlinnou výrobu případně o tyto pozemky rozšířit plochy luk a pastvin pro vlastní potřebu chovu koní. V současné době jsou výše uvedené pozemky pronajaté soukromé právnické osobě na dobu určitou do 31.10.2021 za účelem provozování rostlinné výroby.

Na pacht je vyhlášená e-aukce, která proběhne na portálu www.nabidkamajetku.cz ve dnech 28.7.2021 – 30.7.2021.

Podmínky registrace a účasti v aukci, výše kauce a pachtovní smlouva jsou zde: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/76197

 

Vedení ZH Tlumačov


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz