Převod organizace

01.01.2016

Vážení přátelé a obchodní partneři, sdělujeme Vám, že Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik se sídlem Dolní 115, 763 62 Tlumačov - IČ: 13695673, s účinností od 1. 1. 2016 uzavřel Smlouvu o převodu a převzetí práv a závazků včetně závazků z majetkoprávních vztahů se Zemským hřebčincem, s.p.o. se sídlem Dolní 115, 763 62 Tlumačov-IČ: 71294571, bankovní spojení 115-1551390257/0100. V důsledku toho převedl Zemský hřebčinec Tlumačov státní podnik na Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. svůj veškerý majetek a činnost.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz