Skokové soustředění se Zdeňkem Žílou pro jezdce do 18 let

09.10.2020

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. pořádá seriál skokových soustředění pod vedením Zdeňka Žíly určené pro mladé jezdce do 18 let.

Tato podzimní soustředění jsou organizována v rámci jednotného systému projektování pro Oblasti ČJF pro rok 2020.

Oblastní podpora je určena pro všechny sportovní disciplíny ČJF. Smyslem je podpora cílových skupin podle definovaných kapitol na úrovni oblastí. Podmínkou pro čerpání podpory jednotlivých účastníků je jejich řádné členství v ČJF a dodržení podmínek uvedených v jednotlivých kapitolách, konkrétně u skokových soustředění jsou podmínky 2, aby jezdec byl z oblasti a aby měl platnou licenci jezdce pro rok 2020.

Prosíme všechny zájemce, kteří mají ve zveřejněných termínech zájem se skokových soustředění zúčastnit, aby se na tato soustředění přihlašovali prostřednictvím JIS ČJF. V případě jakýchkoliv dotazů a upřesnění časových rozpisů v termínech jednotlivých skokových soustředění se obracejte na Ing. Zuzanu Přibylovou, e-mail: zuzana.pribylova@gmail.com; mobil: +420 728 088 664 (člen skokové komise VV ZO ČJF). V případě, že v termínu uspořádání skokového soustředění pro mladé jezdce do 18 let se kapacita nenaplní, bude nabídnuta všem ostatním jezdcům do 18 let z jiných oblastí ČJF za standardních komerčních podmínek ZHT s.p.o.

Termíny:

Říjen: 15.10.2020, 22.10.2020 a 29.10.2020

Listopad: 2.11.2020, 9.11.2020, 16.11.2020, 23.11.2020 a 30.11.2020

Pořádání soustředění bude upravováno podle aktuální epidemiologické situace s onemocněním COVID-19

Vedení ZH Tlumačov s.p.o.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz