Školení vedoucích smluvních stanic

09.02.2018

Připouštěcí sezóna 2018 nabízí chovatelům několik novinek v nabídce plemenných hřebců.

Pro potřebu plemenitby inseminace klisen čerstvých chlazeným spermatem jsme z  německého hřebčína Sprehe přivezli  dva hřebce. Holštýna 1746 Chico´s Boy a westfálského hřebce

1871 Quidamo. Z hřebčína Sprehe pochází  i  holštýn 2225 Cola, který působí v ZH Tlumačov již třetím rokem. Doufáme, že tato trojice kvalitních plemeníků v teplokrevném chovu uspokojí nároky našich chovatelů. Pro trvale velký zájem ze stran majitelů klisen zde nadále zůstává velice charakterní hřebec 2997 Aristo Z. Velmi nadějně se vyvíjí sportovní kariéra hřebce z našeho chovu 2212 Complimenta, kterého v současné době připravuje jezdec Zdeněk Žíla.

Z mladých hřebců zahájí svou první připouštěcí sezónu český teplokrevník 2474 Cornet Cassini HF.

Pro potřeby moravských teplokrevníků bude v hřebčinci působit 2155 Furioso I MT-3/ Richard G, spolu s 2089 Przedswitem II MT-1/Paresem  a pro trakénské klisny a klisny CS  1937 Quintar.

Pro PK Shagya-arag, MT a ČT působí také několik let 2943 Dahoman IV-CZ Tamarix.

V letošním roce zůstávají i zástupci plemene starokladrubský kůň bělouš 2311 GENERALISSIMUS RUANA III a vraník 2312 SACRAMOSO ROMY XVIII.

Stejně jako v letech předchozích pro klisny slezského norika je v nabídce i letos 1700 Ryho a pro klisny českomoravského belgika je nově do inseminace zařazen 1586 Santys. Z malých plemen pro klisny český sportovní pony hřebec 2048 Olly a do této nabídky přibyl mladý hafling 2431 Waldbach Obrok.

Hřebci působící v roce 2018:

jméno hřebce

základní připouštěcí poplatek

doplatek za březí klisnu

Kč s DPH Kč s DPH

2225 COLA (AP)*

2 000 5 000

1746 CHICO'S BOY (AP)*

2 000 5 000

1871 QUIDAMO (AP)*

2 000 5 000

2997 ARISTO Z (AP)*

2 000

6 000

2212 COMPLIMENT

1 500

4 000

2474 CORNET CASSINI HF

1 500 4 000

2943 DAHOMAN IV - CZ/ TAMARIX

1 500 2 500

1937 QUINTAR*

2 000 5 000

2089 PRZEDSWIT II MT-1/PARES

1 500 2 500

2155 FURIOSO I MT-3/ RICHARD G

1 500 2 500

2311 GENERALISSIMUS RUANA III (GZ)

2 500

4 800

2312 SACRAMOSO ROMY XVIII (GZ)

2 500

4 800

2048 OLLY (AP)

1 500

2 000

2431 WALDBACH OBROK

1 500 2 000

1586 SANTYS (GZ)

1 500 2 000

1700 RYHO (GZ)

1 500

2 000

Ceny uvedené v tabulce jsou včetně 21%DPH.

Fotogalerie Taťány Havlíčkové


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz