Tlumačovský první předvýběr hřebců do plemenitby ČT proběhl úspěšně

20.01.2022

Zatím co se z mrazivého rána vyklubával nesmělými slunečními paprsky probouzející se den a příjemnější teplota, schylovalo se ve středu dne 19. ledna 2022 v areálu Zemského hřebčince Tlumačov k první významné chovatelské události tohoto roku …

… k prvnímu předvýběru hřebců do plemenitby PK Českého teplokrevníka pro rok 2022 …

Akci pořádala Asociace svazu chovatelů koní České republiky (dále jen „ASCHK“) ve spolupráci s odborným svazem Českého teplokrevníka (dále jen „ČT“) a Zemským hřebčincem Tlumačov. Hřebčinec zaštítil akci nejen reprezentativními prostory ale i dobrou organizací akce. Vše bylo připraveno dle požadavků hlavního pořadatele. První chovatelskou akci v tomto roce v Tlumačově svou účastí podpořil i prezident ASCHK ČR, z.s. pan Aleš Fiala.

Tuto první koňskou událost roku 2022 podpořily desítky chovatelů, návštěvníků a příznivců koní. Mrazivé tlumačovské počasí neodradilo všechny návštěvníky akce od možnosti sledovat, jak se předvádí a hodnotí případní budoucí plemeníci.

Tato pocta byla v tento den udělena pouze holštýnskému hřebci Cassin, který byl hodnotící komisí ve složení Ing. Hana Civišová PhD., Luboš Kozák, Stanislav Hošák a Jan Chýle schválen k plemenitbě.

Ostatní tříletí hřebečci 65/867 Festina Lente RVP, 90/754 Quo Vadis, 90/752 Chinaski, 90/755 Quantanamo, 79/746 Cartier RVP, 79/705 Samurai, 60/885 Vaya Con Dios, Oldwin, 43/888 GUCCI a 71/125 Dario Rock Z byli posuzováni z hlediska doporučení pro účast ve druhém únorovém předvýběru v Písku a vůbec pro další práci s hřebci, která by byla pak následně cestou k udělení oprávnění pro připouštění v roce 2022 a k účasti v 70denním testu.

Odborná komise tak jako každoročně řešila nelehký a zodpovědný úkol a doporučující verdikt si nakonec vyslechli majitelé osmi hřebců, je ovšem nakonec na majiteli, zda se s hřebci druhého předvýběru zúčastní. I ti co doporučení komise nedostali, mají ještě další měsíc na přípravu a mohou nakonec ve druhém kole v Písku překvapit.

Hřebčinec Tlumačov dostal doporučení u všech třech předvedených hřebců a zvláště dva z nich po westfálském plemenném hřebci 1871 Quidamo (90/754 Quo Vadis a 90/755 Quantanamo) zaujali a budou všichni tři pokračovat v přípravě na definitivní rozhodnutí za měsíc v Písku.

Vedení ZH Tlumačov touto cestou děkuje všem zaměstnancům za přípravu celého areálu a dobrou organizaci akce samotné, komisařům za jejich trpělivou práci, majitelům hřebců za jejich přípravu na předvýběr a nakonec všem divákům a účastníkům akce za její podporu.

Vedení ZH Tlumačov


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz