Výsadba aleje na Buňově

14.12.2020

V září 2020 byl na základě doporučení hodnoticí komise nadace Partnerství vybrán náš projekt Výsadba aleje na Buňově k realizaci. Záměrem projektu bylo obnovit alej ovocných stromů kolem bývalé přístupové cesty do areálu Buňova od Otrokovic. Navrženým řešením byla výsadba 100 ks švestek přecházejících v řadu keřů, které naváží na stávající stromy a nově vysazené remízky na jižním okraji parcely cesty.

Výsadba samotná probíhala v posledním listopadovém týdnu. Proti původnímu záměru veřejné akce byla v důsledku karanténích opatření zvolena varianta postupného vysazení dřevin iniciátory výsadby. Během tří dnů byly postupně vykopány jámy, osazeny opěrné kůly a zasazeny sazenice švestek i sazenice keřů méně známých, ale původních ovocných druhů. Sazenice byly důkladně zabaleny do pletiva a ošetřeny proti poškození srnčí zvěří.

Doufáme, že stromům se bude na Buňově dařit a dorostou velikosti jejich předchůdců v této lokalitě.

Děkujeme za finanční pomoc nadaci Partnerství a její iniciativě (www.sazimebudoucnost.cz) za finanční i metodickou podporu, která nám vytvoření aleje umožnila.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz