Výsadba stromů v Hřebčinci Tlumačov a na odchovně Skály

07.01.2021

Před rokem jsme se rozhodli zapojit do celostátních aktivit boje s klimatickými změnami a na
vhodných místech vysadit stromy. Požádali jsme o podporu v rámci Národního programu Životní
prostředí, kde MŽP poskytuje dotaci na zakládání a obnovu ploch zeleně včetně doprovodných
vodních prvků přírodě blízkého charakteru a na realizace opatření k zajištění podmínek pro
existenci volně žijících živočichů v sídlech .

Vytipovanou lokalitou se stala přístupová cesta do hřebčince z ulice Nivy, kde vysázené stromořadí i solitérní stromy zpříjemní život obyvatelům bytového domu a se stávajícími stromy vytvoří park navazující na stáje a výběhy. Další stromy jsou vysázeny v části Skály. Stromy lemující místní komunikaci mimojiné sníží prašnost a přinesou další množství benefitů, např. vysázené ořešáky jsou známe svou schopností specifickou vůní zahánět mouchy, což ocení zajisté nejen koně. Dalším vysazeným druhem jsou jilmy, které v minulosti v
přírodě zdecimovala choroba grafióza.
Rozhodnutím ministra ŽP bylo pro tento projekt uvolněno 170 500,- kč, přičemž z nákladů na
výsadbu jsou uznatelné náklady 152 tis., které budou hřebčinci proplaceny a přes 20 tis. kč zůstane
hrazeno ze strany Zemského hřebčince. Dotace MŽP byla udělena prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí.
Vysazené stromy se jistě dožijí vysokého věku a budou dělat radost všem lidem z Tlumačova i okolí.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz