Základní zkoušky výkonnosti mladých hřebců odchovny ZH Tlumačov

24.05.2022

ZH Tlumačov tradičně každoročně připravuje mladé tříleté hřebce ČT z testační odchovny Buňov na základní zkoušky výkonnosti.

Základní zkoušky výkonnosti se budou konat v areálu hřebčince zítra ve středu dne 25.5.2022 od 9,00 hod.

Pro zvýšení dostupnosti zájemcům o akci bude tato chovatelská akce přenášena on-line a vysílána na stránkách equi-tv.cz a na stránkách hřebčince.

Základní zkoušky výkonnosti bude absolvovat celkem 9 hřebců, všichni v majetku hřebčince, z tohoto počtu jsou 3 hřebci určeni k prodeji formou aukce.

Při vážném zájmu o nákup hřebce je možné se přihlásit do e-aukce na stránkách www.nabidkamajetku.cz a zde je možné získat i RTG všech končetin hřebce.

Zveme tímto všechny chovatele a zájemce o nákup hřebců k fyzické účasti na základních zkouškách výkonnosti a ti, kteří z různých důvodů se nebudou moci zúčastnit tak zveme k on-line přenosu.

Program akce:  Program ZZV 2022

Katalog hřebců: Katalog ZZV 2022

Vedení ZH Tlumačov


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz