Základní zkoušky výkonnosti hřebců ČT ročníku 2019 z testační odchovny Buňov pod sedlem

25.05.2022

 

Ve středu 25.5.2022 se konaly Základní zkoušky výkonnosti hřebečků plemene ČT ročníku 2019. Hřebečci byli hodnoceni dle platného zkušebního řádu Svazu Český teplokrevník z roku 2019. 

Komise byla složena z členů:
Ing. Petr Rydval – předseda komise,
Ing. Leopold Mamica – člen komise 
Pavel Holešovský – člen komise.
Ing. Hana Civišová, PhD. předsedkyně Rady plemenné knihy a zpracovatel výsledků ZZV
Podle bodu 9.3 Zkušebního řádu - Základní zkouška výkonnosti
 (ZZV) hřebců z testační odchovny pod sedlem se skládá z několika částí.

V první části zkoušky hodnotila komise exteriér hřebců a mechaniku pohybu při jejich předvedení na ruce na pevném podkladě. Hřebci se předvedli v kroku a klusu. Ve druhé části zkoušky se hodnotil skok hřebců ve volnosti. Hřebci postupně zdolávali skokovou překážku ve výšce 110, 120 a130 cm. Vzhledem k nepříznivému počasí byla první a druhá část zkoušky spojena a byla provedena celá v kryté jezdecké hale hřebčince. V poslední a nejnáročnější části zkoušky komisaři hodnotili mechaniku pohybu a ovladatelnost pod sedlem (neboli tzv. drezúrní úlohu), dále křížek s odskokovou bariérou a postupovou řadu neboli skokovou řadu pod sedlem. Hřebci postupně zdolávali skokovou překážku tentokrát pod sedlem ve výšce 85, 95 a 105 cm. Celá tato část byla provedena na venkovní jízdárně. V této poslední části zkoušky se nejvíce zhodnotila práce našich remontních jezdců a projevila se připravenost hřebců na zkoušku. 

Základní zkoušku výkonnosti absolvovalo celkem 9 hřebců, všichni v majetku ZH Tlumačov.
Vítězem ZZV se stal hřebec 90/755 Quantanamo s celkovým počtem 8,45 bodů. Na druhém místě skončil hřebec 90/749 Colys s 8,39 body. Třetí místo obsadil hřebec 90/752 Chinaski s celkovým počtem 8,33 bodů. Pořadí hřebců na dalších místech je možné shlédnout na přiloženém Protokolu.

Z 9 hřebců, kteří absolvovali ZZV 4 hřebci zůstávají v hřebčinci pro další sportovní testaci (Quantanamo a Quo Vadis - skoky, Colys a Cicero – spřežení), 2 hřebci byli nabídnuti k prodeji Policejnímu prezidiu (Cedr-K a Chinaski) a 3 hřebci jsou určeni k prodeji formou aukce (Compromis, Charlie-Ř a Hidalgo). Aukce je již vypsána a končí ve středu příští týden dne 1.6.2022 mezi 14. až 15. hodinou.
Všichni předvedení hřebci byli řádně připraveni, v dobrém výživném a zdravotním stavu.

Všem chovatelům i ostatním zájemcům o tuto chovatelskou akci, kteří přijeli osobně děkujeme za jejich zájem a účast a zveme tímto na naše další chovatelské a sportovní akce v tomto roce 2022.

Vedení ZH Tlumačov

Výsledky ZZV:

ZZV hřebců ČT Tlumačov 25.05.2022: Protokol
ZZV hřebců ČT Tlumačov 25.05.2022: Hodnocení a souhrn
ZZV hřebců ČT Tlumačov 25.05.2022 - celý přenos: https://www.equitv.cz/video/zive-zakladni-zkousky-vykonnosti-triletych-hrebcu-2022-v-tlumacove.html
ZZV v Tlumačově aktuální reportáž na EquiRadiu:
https://www.equitv.cz/audio/quantanamo-vyhral-zkousky-vykonnosti-triletych-hrebcu-v-tlumacove.html
https://www.jezdci.cz/kratce/zkousky-vykonnosti-triletych-hrebcu-v-tlumacove-prvni-byl-quantanamo/

 


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz