Zemský hřebčinec Tlumačov nabízí své jezdecké plochy ve vybraných časech a termínech k pronájmu za účelem jezdeckého výcviku či tréninku.

10.06.2021

Zemský hřebčinec Tlumačov nabízí své jezdecké plochy ve vybraných časech a termínech k pronájmu za účelem jezdeckého výcviku či tréninku.

Jedná se o krytou jezdeckou halu, venkovní jízdárnu a závodiště Bahňák.

Krytá jezdecká hala má speciální režim v období od ledna do března daného roku, kdy jsou v hale organizovány tréniky a soustředění ať už skoková nebo drezurní, dále halové závody, přehlídky a výstavy a pro jezdeckou neorganizovanou veřejnost příliš prostoru nezbývá. Po zbytek ročního období tzn. od dubna do prosince daného roku je tato jezdecká plocha více volnější a dá se nabídnout ve vybraných termínech a časech k pronájmu.

V případě zájmu o pronájem kryté jezdecké haly volejte p. Jan Vahala, mobil: +420 607 639 528.

Cena pronájmu 1 hodiny kryté jezdecké haly je 500 Kč včetně 21% DPH. Cena je za hodinu pronájmu nikoliv za koně, ovšem z hlediska bezpečnosti je možné do kryté jezdecké haly vpustit maximálně 3 koně zároveň.

Venkovní jízdárna je ve vybraných termínech a časech k dispozici celoročně ovšem s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám. Tento jezdecký prostor je možné si po předchozí dohodě pronajmout.

V případě zájmu o pronájem venkovní jízdárny volejte p. Zdeněk Žíla, mobil: +420 603 271 179.

Cena pronájmu 1 hodiny venkovní jízdárny je 700 Kč včetně 21% DPH. Cena je za hodinu pronájmu nikoliv za koně, ovšem z hlediska bezpečnosti je možné na venkovní jízdárnu vpustit maximálně 4 koně zároveň.

Závodiště Bahňák je ve vybraných termínech a časech k dispozici celoročně ovšem také s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám. Tento jezdecký prostor je možné si po předchozí dohodě pronajmout. Pronájem je možný pouze za účelem výcviku či tréninku kočárových koní.

V případě zájmu o pronájem závodiště Bahňák volejte p. Michal Žák, mobil: +420 774 661 773.

Cena pronájmu 1 hodiny závodiště je 500 Kč včetně 21% DPH. K dispozici je na závodišti plocha pro drezuru o velikosti cca 120 x 60 m. V případě, že bude potřeba postavit drezurní obdélník cena se na základě individuální dohody navyšuje. V případě, že se domluví více kočích zároveň a využijí v jednom dni více jak jednu hodinu pronájmu plochy závodiště, cena se snižuje, více informací na základě individuální dohody. Cena je za jednu hodinu pronájmu a počítá se s tím, že v jedné hodině je využita plocha závodiště pro jednoho koně. Jakékoliv jiné varianty a potřeby kočích na pronájem plochy závodiště je potřeba nejdříve konzultovat s odpovědnou osobou.

Úhrada nájmu za pronájem výše uvedených jezdeckých ploch bude provedena po individuální dohodě buď bezhotovostně převodem na bankovní účet na základě vystaveného daňového dokladu, v takovém případě je nutné objednat pronájem v dostatečném předstihu, a nebo hotově na základě příjmového pokladního dokladu. Výběr hotovosti zajistí odpovědná osoba konající v hřebčinci odpolední či víkendovou službu nebo osoba po individuální dohodě se zájemcem o pronájem.

O využití jezdeckých ploch je nutné vést evidenci a také z důvodu naplňování veterinárního zákona je nutné před zahájením objednaného pronájmu zaslat sken průkazu koně všech koní, které se zúčastní jezdeckého výcviku či tréninku na e-mail adresu: kancelar@hrebcinec-tlumacov.cz. Bez splnění této podmínky nebude pronájem zájemcům umožněn. Kontrola se týká vyšetření na infekční anémii a očkování proti koňské chřipce a v tomto roce navíc i očkování či PCR test na herpes virus. O aktuálním využití jednotlivých ploch se můžete dopředu informovat v přehledech, které jsou umístěné na webu hřebčince v odkaze: http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/pronájem-jezdeckých-ploch


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz