ZH Tlumačov částečně uvolňuje omezený provoz areálu a od 19.4.2020 pořádá skokové tréninky Zdeňka Žíly

14.04.2020

Na základě Mimořádného opatření č.j. MZDR 15190/2020-4 ze 6. dubna 2020 a v souvislosti s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury  tohoto opatření Zemský hřebčinec Tlumačov částečně uvolňuje omezený provoz areálu sídla organizace v Tlumačově a od 19.4.2020 opět zahajuje nabídku skokových tréninků Zdeňka Žíly.

Skokové tréninky budou probíhat za dodržování níže uvedených hygienických opatření:

  1. Maximální počet účastníků skokového tréninku v jedné tréninkové jednotce (lotu) na kolbišti jsou tři jezdci
  2. Na jednoho koně v tréninkové jednotce (lotu) připadají maximálně 2 osoby – 1 jezdec (účastník tréninku na kolbišti) a 1 ošetřovatel, který pomáhá jezdci s vyložením a naložením koně z přepravníku a s pohybováním koně po tréninku.
  3. Jezdci na koních nemusí mít na ústech roušky (viz. výjimka nenošení roušek výše uvedeného mimořádného opatření platí pro sportující jezdce na koni) a po celou dobu tréninku se jezdci pohybují po kolbišti v odstupech nejméně 2 m.
  4. Pomocní ošetřovatelé jezdců po celou dobu trvání tréninku zůstávají pouze na parkovišti a přilehlých prostorách kolbiště a platí pro ně přísný zákaz vstupu do ostatních prostor hřebčince. Pomocní ošetřovatelé jezdců sledují trénink buď z vozu na parkovišti nebo venku za hrazením kolbiště, nosí roušky a udržují mezi s sebou min. vzdálenost 2 m. Pomocní ošetřovatelé mohou vstoupit do kolbiště pouze v tom případě, když je k tomu vyzve trenér Zdeněk Žíla a to za účelem pohybování s překážkami nebo za účelem úklidu.
  5. Všichni řidiči parkující na parkovišti u kolbiště za účelem účasti jezdců na skokovém tréninku parkují svoje vozidla s přepravníky koní s maximálně možným vzájemným odstupem od sebe, minimálně 10-15 m. Všichni účastníci skokového tréninku jsou vzájemně k sobě obezřetní, nevytváří spolu hloučky, drží od sebe min. vzdálenost 2 m a po skončení tréninku co nejdříve opouštějí prostor parkoviště areálu hřebčince. Jezdci po skončení tréninku a ukončení jízdy na koni, pokud sesednou z koně a pohybují se mimo kolbiště a na parkovišti, nosí roušku.
  6. Vzhledem k tomu, že dochází k plynulému a hlavně k postupnému střídání jezdců a pomocných ošetřovatelů jedné tréninkové jednotky (lotu) za druhou, je maximálně přípustné v jednom okamžiku, aby na parkovišti a kolbišti dohromady bylo ve vymezeném prostoru areálu maximálně 6 vozů s přepravníky a 12 osob.
  7. V případě, že kdokoliv z účastníků skokového tréninku nebude respektovat výše uvedená hygienická opatření, bude vykázán z areálu a vyřazen z rozpisu skokových tréninků v dalším období.

Termíny skokových tréninků Zdeňka Žíly v nejbližším období:

  1. Neděle 19.4.2020
  2. Neděle 26.4.2020
  3. Neděle 3.5.2020

Zájemci o skokové tréninky Zdeňka Žíly se mohou hlásit na e-mail: zuzana.pribylova@gmail.com

V případě většího zájmu než je kapacita výše uvedených 3 termínů, budou termíny rozšířeny o soboty 18.4.2020, 25.4.2020 a 2.5.2020 případně podle aktuální epidemiologické situace i v termínech pozdějších.

Usnesení vlády č. 395 ze dne 6.4.2020 

Usnesení vlády č. 395 ze dne 6.4.2020

Mimořádné opatření MZDR č.j. 15190/2020

Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Mimořádným opatřením č.j. MZDR 15190/2020-3 a 4

Jak je to s tím ježděním od 7. dubna? Pokus o překlad do konařské řeči.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz