ZH Tlumačov pořádá vozatajské soustředění s Jiřím Nesvačile st. a Jaroslavem Pavlem ve dnech 30.5.2020 a 31.5.2020

19.05.2020

ZH Tlumačov pořádá vozatajské soustředění s Jiřím Nesvačilem st. a Jaroslav Pavlem ve dnech 30.5. a 31.5.2020

Termín: Sobota 30.5.2020 a Neděle 31.5.2020.

Cíl a Místo: Soustředění se zaměří na přiježděnost koní, drezuru a parkur, bude probíhat na nedalekých loukách v majetku hřebčince a na bývalém závodišti Bahňák.

V případě nepříznivého počasí bude část soustředění probíhat v areálu hřebčince tzn. v kryté jezdecké hale a na venkovní jízdárně.

První soustředění mělo za cíl trénink s trenérem a na druhém soustředění získají účastníci nejen rady, připomínky a doporučení od trenéra, ale zároveň hodnocení své jízdy od licencovaného rozhodčího ČJF pro sportovní disciplínu spřežení a tím bude tentokrát Jaroslav Pavel.

Cena:

V ceně za soustředění je zahrnut pronájem mobilního boxu a trenér a rozhodčí po oba dva dny. V ceně pronájmu mobilního boxu je zahrnuta cena za parkování, spotřeba elektřiny, vody a slámy.

V ceně není zahrnut poplatek za seno. Seno pro jednoho koně je možno zakoupit pro oba dva dny soustředění za cenu 200 Kč.

Cena za soustředění:

Při příjezdu do areálu hřebčince zaplatí každý účastník 500 Kč za jeden box jako vratnou zálohu za vyklizený box na konci soustředění.

Všechny výše uvedené ceny jsou konečné a včetně DPH.

Soustředění je určeno pro co největší počet kočích a proto bude pořadatel soustředění preferovat menší počet přivezených koní na jednoho kočího.

V případě volné kapacity je možné s pořadatelem následně dohodnout více koní na jednoho kočího. Maximální kapacita je 20 koní.

Účastníci soustředění budou parkovat koňobusy a ostatní vozidla ve vymezeném prostoru areálu sídla ZH Tlumačov, koně budou ustájeny ve 20 mobilních boxech.

Přihláška musí obsahovat jméno kočího a počet osob (ošetřovatelů), které se účastní soustředění s kočím, počet a velikost vozidel, počet a jméno koně (koní), informaci, zda bude účastník požadovat připojení koňobusu k elektřině či nikoliv a informaci, zda bude požadovat seno.

ZH Tlumačov také nabízí za úplatu zajištění krabičkového teplého jídla (oběd sobota, večeře sobota, snídaně neděle a oběd neděle) vše dle individuální dohody s účastníky soustředění. Pokud to aktuální epidemiologická situace umožní, bude možno se stravovat po oba dva dny v nedalekých stravovacích zařízeních na venkovních zahrádkách případně uvnitř restaurace.

Po celou dobu soustředění účastníci soustředění (kočí) na koních mohou být bez roušek, ostatní personál (ošetřovatelé) nocí roušky a všichni používají nabídnutou desinfekci a dodržují odstupy min. 2 metry od sebe. Opět i tato hygienická opatření budou individuálně nastavena s každým z účastníků soustředění podle aktuální epidemiologické situace.

Přihlášky zasílejte na e-mail: kancelar@hrebcinec-tlumacov.cz, administraci přihlášek zajišťuje: Ing. Věra Zahradníčková, mobil: +420 774 659 017.

Termín zaslání přihlášek: 27.5.2020

V případě dotazů kontaktujte zástupce pořadatele soustředění: Michal Žák, mobil: +420 774 661 773.

 

Vedení ZH Tlumačov


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz