ZH Tlumačov rozšiřuje nabídku výroby a distribuce inseminačních dávek čerstvého chlazeného spermatu plemenných hřebců v nabídce pro připouštěcí sezónu roku 2020 – hřebec 2733 LOCARDO - H

28.03.2020

Zemský hřebčinec Tlumačov rozšiřuje nabídku výroby a distribuce inseminačních dávek čerstvého chlazeného spermatu plemenných hřebců v nabídce pro připouštěcí sezónu roku 2020 o hřebce 2733 LOCARDO – H.

Chovatelem i majitelem hřebce je MVDr. František Horník.

Hřebec je zařazen do PKČT na základě II. předvýběru hřebců do PKČT 2020.

II. předvýběr se konal tento rok v Zemském hřebčinci Písek v termínu 21.2.2020 – 22.02.2020, kde spolu s dalšími dvěma hřebci získal prémii. Udělená prémie umožňuje tomuto hřebci působit pro připouštěcí sezónu roku 2020 v plemenitbě ČT. Hřebec dále musí dokončit testaci v testační odchovně ZH Tlumačov. V současné době je hřebec připravován na absolvování základních zkoušek výkonnosti (ZZV), které proběhnou na konci testačního období dne 3.6.2020. Po úspěšném absolvování ZZV, bude hřebec naskladněn do 70denního testu ČT v ZHP. V případě, že LOCARDO – H úspěšně složí i závěrečné zkoušky 70denního testu v ZHP, může působit v plemenitbě ČT i v dalších letech.

Cena základního poplatku je 2.000 Kč. Cena doplatku za březí klisnu je 3.000 Kč. Cena manipulačního poplatku je závislá od výběru distribuce inseminační dávky. Více info na http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/hrebci-inseminace-cerstvym-spermatem.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz