ZH Tlumačov soutěží o podporu výsadby aleje Buňov

29.06.2020

Makro ve spolupráci s nadací Partnerství každoročně přispívá na výsadby stromů ve volné krajině a na jejím rozhraní místními obyvateli. Vhodně zvolená výsadba podporuje zadržování vody v krajině a zvyšuje odolnost české krajiny vůči dopadům klimatických změn. Během dosavadní existence projektu se podařilo vysadit již 2800 stromů a 340 keřů na místech, kde lidem chyběly a kde jsou potřeba. Voleny jsou projekty založené na sázení původních druhů stromů a krajových ovocných odrůd, které do naší krajiny patří a navrací jí tradiční ráz.

Z nominovaných projektů výsadeb pak vybírá veřejnost internetovým hlasováním v rámci soutěže Stromy místo letáků.

Zemský Hřebčinec Tlumačov podal do soutěže projekt výsadby aleje na Buňově. Jedná se o alej 100 ovocných stromů a 40 keřů podél někdejší přístupové cesty, která dnes vede mezi pastvinami pro koně. Více o aleji na její FB stránce: https://www.facebook.com/Alej-na-Buňově-103007824809157/   


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz