Změny v nabídce plemenných hřebců pro inseminaci čerstvým spermatem v připouštěcí sezóně 2018

11.05.2018

Vážení chovatelé, plemenní hřebci 2212 Compliment a 2474 Cornet Cassini HF plemene Český teplokrevník jsou pro letošní připouštěcí sezónu staženi z reprodukce a jejich inseminační dávky pro inseminaci klisen čerstvým spermatem nebudou pro zbývající část připouštěcí sezóny roku 2018 již k dispozici.

Velmi nás těší Váš zájem o ně a pevně věříme k jejich zařazení do plemenitby v příštím připouštěcím období roku 2019.

Děkujeme za pochopení.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz