https://www.high-endrolex.com/12 Ceník služeb

Ceník služeb

 

Poskytování služeb

Pronájem jezdecké haly, venkovní jízdárny (včetně výcvikového materiálu)

500,- Kč / 1 hodina
Práce s traktorem 850Kč / 1 hodina

 

Ustájení koní

Pastevní odchov hříbat do věku tří let 160,- Kč / 1 den
Základní výcvik hřebečků zařazených do TO  300,- Kč / 1 den
Ustájení bez výcviku  270,- Kč / 1 den
Ustájení se základním výcvikem (pod sedlem, v zápřeži) 440,- Kč / 1 den

Ceny jsou včetně DPH.
 

  • Součástí ceny za ustájení je krmení a ošetřování. Nejsou zde zahrnuty ceny vakcinace, odčervení, případné hospitalizace koně (to po dohodě s majitelem), odborné veterinární úkony, úkony spojené s reprodukcí a ostatní dle nákladů a po dohodě s majitelem koně. 
    Koně nejsou ze strany Zemského hřebčince Tlumačov pojištěni.
  • Ostatní  práce a služby budou oceněny podle předpokládaných nákladů. 
  • Platnost od 1. 2. 2023
https://www.high-endrolex.com/12
logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz