Ceník služeb

Cena dopravy

Přeprava koní nákladním přepravníkem Man     26,- Kč / km
Přeprava vozíkem za dodávkou   15,- Kč / km
Práce traktorem  400,- Kč / 1 hod
   
Práce koňským potahem 300,- Kč / 1 hod

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně není zahrnuta doba nutná na přistavení, doprava na místo výkonu, čekání a speciální příprava v případě zvláštních požadavků 500,- Kč / 1 hod.

Poskytování služeb

Pronájem jezdecké haly (včetně výcvikového materiálu)

500,- Kč / hod včetně DPH

Prodej

Čerstvý koňský hnůj (včetně dopravy v obci Tlumačov)     33,40,- Kč / 1 q

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ustájení koní

Pastevní odchov hřebečků zařazených do testu do 2 let - Buňov, Skály 80,- Kč / 1 den
Odchov hřebečků zařazených do testu od 2 let - Buňov, Skály 150,- Kč / 1 den
Pastevní odchov ostatních mladých koní do 2 let - Buňov, Skály 100,- Kč / 1 den
Odchov ostatních mladých koní od 2 let - Buňov, Skály 150,-Kč/ 1 den
Základní výcvik hřebečků zařazených do TO - Tlumačov  150,- Kč / 1 den
Chovná klisna bez hříběte 150,- Kč / 1 den
Chovná klisna s hříbětem, do stáří 6 měsíců hříběte 200,- Kč / 1 den
Ustájení bez výcviku - Tlumačov 200,- Kč / 1 den
Ustájení se základním výcvikem - zápřah 300,- Kč / 1 den
Ustájení se základním výcvikem - sedlový 300,- Kč / 1 den
Obsedání koní - prvních 14 dní 400,-Kč/ 1 den

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 

  • Součástí ceny za ustájení je krmení a ošetřování. Nejsou zde zahrnuty ceny vakcinace, odčervení, případné hospitalizace koně (to po dohodě s majitelem), odborné veterinární úkony, úkony spojené s reprodukcí a ostatní dle nákladů a po dohodě s majitelem koně. 
    Koně nejsou ze strany Zemského hřebčince Tlumačov pojištěni.
  • Ostatní  práce a služby budou oceněny podle předpokládaných nákladů. Všechny ceny jsou bez DPH mimo vyjmenovaných.
  • Platnost od 29.3.2021
logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz