https://www.high-endrolex.com/12 Chovatelský den 2018

Chovatelský den 2018

30.06.2018

Vážení návštěvníci a hosté Chovatelského dne v Tlumačově.

Chovatelský den i tento rok navštívilo více jak 2 tis. návštěvníků, a proto bych chtěl tímto poděkovat v první řadě vám všem, za vaši podporu a to účastí na našem Chovatelském dni v sobotu 30.6.2018.

Děkuji všem chovatelům, kteří svou účastí a zájmem podtrhli důležitost dopolední přehlídky plemenných hřebců, klisen a hříbat našeho hřebčince.

Děkuji všem pozvaným hostům, kteří neodmítli naše pozvání a přijeli osobně náš den s velkým „D“ podpořit. Mezi pozvanými hosty byli a naše pozvání přijali:

Ing. Karel Kratochvíle, senátor a ředitel Zemského hřebčince Písek s.p.o.

Vlastimil Váňa, náměstek pro úsek chovu koní Národního hřebčína Kladruby nad Labem s.p.o.

Dollos Andor, ředitel státního hřebčína v maďarském Szilvasvarádu

plk. Mgr. Bohdan Varyš, náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství Zlín Police ČR

Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce Tlumačov

Ing. Leopold Mamica, emeritní ředitel Zemského hřebčince Tlumačov (1986-2006)

Ing. Luboš Procházka, konzulent a bývalý zaměstnanec Zemského hřebčince Tlumačov a další a další hosté.

Osobně děkuji panu hejtmanovi Jiřímu Čunkovi, který nejen že vydal nad touto akcí svou záštitu, ale udělal si ve svém nabytém časovém harmonogramu prostor a již potřetí v řadě se zúčastnil slavnostního zahájení a navíc v tomto roce společně s paní Margit Balaštíkovou, krajskou radní a poslankyní parlamentu ČR, neodmítl účast v mimořádném „soutěžním“ vystoupení, které hlavní program našeho dne učinilo ještě zajímavějším.

Děkuji všem účastníkům slavnostního odpoledne, kteří nám pomohli zpestřit a oživit program Chovatelského dne v Tlumačově.

Děkuji oběma moderátorům paní Ing. Lence Gotthardové, CSc. starostce obce Kladruby nad Labem a panu Ing. Františku Petříkovi, bývalému řediteli Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem za velmi pestré a trpělivé komentování celého programu Chovatelského odpoledne.  

Děkuji za spolupráci a pomoc při celé logistice parkování všech vozidel místnímu mysliveckému sdružení Skalka v čele s panem Vladimírem Brázdilem. Hřebčinec Tlumačov má velmi omezenou možnost nabídky vlastních pozemků, a proto musíme spolupracovat i s majiteli sousedních nemovitostí tak, aby se dala možnost parkování vozidel tak velkého počtu návštěvníků v Tlumačově nabídnout.

Děkuji živé muzice ze Skoronic a trubačům z Moravy za jejich vystoupení a tradiční hudební doprovod.

A v neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům a nemalému počtu brigádníků a členů pořadatelské služby, za profesionální přístup a splnění všech úkolů, které jim byli v rámci programu celého dne uloženy.   

Co říct na závěr tohoto nekonečného děkování?

Celý den jsem byl jak na jehlách a sledoval jsem dění celého dne na dálku. Nejvíce mě jistěže těší, že ikdyž jsem se osobně nemohl Chovatelského dne ze zdravotních důvodů zúčastnit, tak že přesto všechno vše proběhlo dle plánu a v pořádku.

Co si může manažer jakéhokoliv podniku víc přát, když všechna kolečka celého soukolí se točí tak jak mají a stroj při svém pohybu zásadně neskřípe.

Co si může ředitel jakékoliv firmy víc přát, když vše funguje i bez něho.

Co si já osobně mohu víc přát, když v mé složité situaci za Vámi stojí tolik lidí a tolik lidí Vám přeje vše dobré a podporuje Vás i ve chvíli, kdy Vám není zrovna nejlépe.

Jakou odměnu si můžu víc přát, když samotní účastníci Chovatelského dne píší spontánně pochvalné maily a noviny a internetové servery píší sami od sebe samé ódy a chvály.

Nepřeji si nic jiného než pokračovat v další práci pro hřebčinec a příští rok Vás všechny osobně přivítat na dalším Chovatelském dni, který už ode dneška začínáme na příští rok plánovat a vše potřebné organizovat.

Hezký zbytek prázdnin a celého léta.

ředitel organizace

Ing. David Olejníček

Úvodní slovo ředitele ZHT k Chovatelskému dni 30.6.2018

Odkaz - jezdci

Článek - Zlínský kraj

Článek - Zlínský deník

Odkaz - jezdectví.cz

Fotogalerie Taťána Havlíčková

Fotografie od Monika Špendlíková - I.část

Fotografie od Monika Špendlíková - II. část

Fotografie od Monika Špendlíková - III.část

Fotografie od Monika Špendlíková - IV.část

Fotografie od Monika Špendlíková - V.část

Fotografie od Monika Špendlíková - VI.část

Videa jednotlivých ukázek:

č.1 - Přehlídka plemenných hřebců

č.2 - Zahájení - Rej chladnokrevných koní

č.3 - Čestmír Zavadil

č.4 - PASOFINO, Ing. Jan Kubeša - Resorte de Quebrada Grande

č.5 - DRIVE - Jiří Čunek, Margita Balaštíková

č.6 - SZILVASVARADŠTÍ LIPICÁNI

č.7 - Sokolník

č.8 - Banderium - Kunovice

č.9 - Maďarští cikoši

č.10 - Žongléři

č.11 - Drezurní ukázka ZH Písek

č.12 - Děti a Ponny I - Mladý cestovatel

č.13 - Barokní perly - NH Kldruby nad Labem

č.14 - Svatební kočáry

č.15 - Dáma a kavalír

č.16 - Drezura fríského hřebce

č.17 - JP Zlín ČR

č.18 - Vícespřeží

č.19 - Čtverylka MT

č.20 - Děti a ponny II - Lead Rein

č.21 - Žhavá Andalusie

č.22 - Voltiž TJ Tlumačov

č.23 - Sulky ZHT

č.24 - Huculové

č.25 - Skoková ukázka ZHT

č.26 - Závěr - Trubači

 

Veterinární podmínky - mezinárodní účast

Povolení obce Tlumačov


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz