Jan Holec s A1/1 Tasznikem se zúčastnili mistrovství ČR ve všestrannosti seniorů a obsadili po dvou chybách na parkuru druhé místo. Gratulace

23.07.2017

Zemský hřebčinec Tlumačov pro letošní rok vykupuje hřebečky po 2225 COLA a 2227 MONACO a dále nabízí možnost ustájení v testační odchovně pro hřebečky nar.2017.

04.07.2017

Účast na finále drezurního a skokového KMK

1.9 - 3.9.2017

7.9.2017 /čtvrtek/ - Základní zkoušky výkonnosti 3-letých klisen ČT - 10.00 hodin

07.09.2017

Výstava MT

09.09.2017
plemenní hřebci ostatní služby kulturní památka

Zemský hřebčinec Tlumačov

Zemský hřebčinec Tlumačov byl založen v roce 1925
a je členem Evropské asociace hřebčínů a hřebčinců
ESSA. Objekty pro chov, odchov a výcvik koní má ZH Tlumačov, na Buňově a na Skalách. Hlavním cílem hřebčince je produkovat plemeníky pro zemský chov.
ZH Tlumačov se soustředí zejména na zajištění
testace chladnokrevných hřebců. Provádí ranou testaci
u plemene ČT v testační odchovně. Zajišťuje zejména připouštění klisen inseminací čerstvým spermatem,
tak i přirozenou formou.

ZH Tlumačov spolupracuje na odborné úrovni
s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně v oblasti
pedagogické a vědecko-výzkumné. ZH Tlumačov
zajišťuje také praktickou výuku studentů Střední
školy hotelové a služeb v Kroměříži, oboru chovatel
koní a jezdec. Praktické výuka je rozšířena
i pro Střední školu zemědělskou v Přerově.
Centrální dvůr ZH Tlumačov byl vyhlášen
15. července 2011 „kulturní památkou“.

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz