Děkujeme všem účastníkům kompletního závodu spřežení CAN2*, který tento víkend proběhl na staronovém závodišti Bahňák u Tlumačova a za projevené pozitivní reakce.

03.08.2020

Je tomu tento rok přesně 24 let, kdy na závodišti Bahňák proběhl poslední jezdecký den, poslední akce pro chovatele, sportovce a širokou veřejnost.

29.07.2020

Skokové závody o pohár starosty Města Holešova, deštivé ale obsazené a zvládnuté. Vítězem poháru se stala Kristýna Koutná s CASCAVELLOU

13.07.2020

Výstava Moravského teplokrevníka 2020, Pořadatel: Svaz chovatelů Moravského teplokrevníka

22.08.2020

Kvalifikační soutěž na Mistrovství České republiky – Kompletní soutěž chladnokrevných koní – jednospřeží a dvojspřeží

29.08.2020

Koně v armádě

03.09.2020
plemenní hřebci ostatní služby kulturní památka

Zemský hřebčinec Tlumačov

Zemský hřebčinec Tlumačov byl založen v roce 1925
a je členem Evropské asociace hřebčínů a hřebčinců
ESSA. Objekty pro chov, odchov a výcvik koní má ZH Tlumačov, na Buňově a na Skalách. Hlavním cílem hřebčince je produkovat plemeníky pro zemský chov.
ZH Tlumačov se soustředí zejména na zajištění
testace chladnokrevných hřebců. Provádí ranou testaci
u plemene ČT v testační odchovně. Zajišťuje zejména připouštění klisen inseminací čerstvým spermatem,
tak i přirozenou formou.

ZH Tlumačov spolupracuje na odborné úrovni
s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně v oblasti
pedagogické a vědecko-výzkumné. ZH Tlumačov
zajišťuje také praktickou výuku studentů Střední
školy hotelové a služeb v Kroměříži, oboru chovatel
koní a jezdec. Praktické výuka je rozšířena
i pro Střední školu zemědělskou v Přerově.
Centrální dvůr ZH Tlumačov byl vyhlášen
15. července 2011 „kulturní památkou“.

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz