Zemský hřebčinec Tlumačov nabízí své jezdecké plochy ve vybraných časech a termínech k pronájmu za účelem jezdeckého výcviku či tréninku. Jedná se o krytou jezdeckou halu, venkovní jízdárnu a závodiště Bahňák.

10.06.2021

Odstranění potíží s prohlížením webových stránek Zemského hřebčince Tlumačov

10.06.2021

Vědci se snaží snížit zátěž sportovních koní - pokus probíhá na koních ze Zemského hřebčince Tlumačov.

10.06.2021

Úspěšné zkoušky i e-aukce. Tři hřebci vydraženi

03.06.2021

On-line přenos ZZV hřebců ČT dne 2.6.2021 od 9.hodin

30.05.2021

Svod klisen ČT 2021

16.06.2021

Chovatelský den ZH Tlumačov 2021

26.06.2021

Voltižní závody

10.07.2021
plemenní hřebci ostatní služby kulturní památka

Zemský hřebčinec Tlumačov

Zemský hřebčinec Tlumačov byl založen v roce 1925
a je členem Evropské asociace hřebčínů a hřebčinců
ESSA. Objekty pro chov, odchov a výcvik koní má ZH Tlumačov, na Buňově a na Skalách. Hlavním cílem hřebčince je produkovat plemeníky pro zemský chov.
ZH Tlumačov se soustředí zejména na zajištění
testace chladnokrevných hřebců. Provádí ranou testaci
u plemene ČT v testační odchovně. Zajišťuje zejména připouštění klisen inseminací čerstvým spermatem,
tak i přirozenou formou.

ZH Tlumačov spolupracuje na odborné úrovni
s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně v oblasti
pedagogické a vědecko-výzkumné. ZH Tlumačov
zajišťuje také praktickou výuku studentů Střední
školy hotelové a služeb v Kroměříži, oboru chovatel
koní a jezdec. Praktické výuka je rozšířena
i pro Střední školu zemědělskou v Přerově.
Centrální dvůr ZH Tlumačov byl vyhlášen
15. července 2011 „kulturní památkou“.

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz