Určení nových veterinárních podmínek pro konání akce (svody) v roce 2021

16.04.2021

Dne 13.4.2021 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřena kancelář ZH Tlumačov včetně inseminačního střediska. Děkujeme za pochopení.

13.04.2021

Voltižní závody 2021 - ZRUŠENO

09.04.2021

Děkujeme všem, kteří velikonoční bílou sobotu 3.4.2021 strávili shlédnutím naší video přehlídky plemenných hřebců pro připouštěcí sezónu roku 2021.

07.04.2021

Jarní třídění teplokrevných hřebečků v testační odchovně 2021

19.05.2021

Skokové závody ZH Tlumačov

22.05.2021

Národní výstava britských plemen

23.05.2021
plemenní hřebci ostatní služby kulturní památka

Zemský hřebčinec Tlumačov

Zemský hřebčinec Tlumačov byl založen v roce 1925
a je členem Evropské asociace hřebčínů a hřebčinců
ESSA. Objekty pro chov, odchov a výcvik koní má ZH Tlumačov, na Buňově a na Skalách. Hlavním cílem hřebčince je produkovat plemeníky pro zemský chov.
ZH Tlumačov se soustředí zejména na zajištění
testace chladnokrevných hřebců. Provádí ranou testaci
u plemene ČT v testační odchovně. Zajišťuje zejména připouštění klisen inseminací čerstvým spermatem,
tak i přirozenou formou.

ZH Tlumačov spolupracuje na odborné úrovni
s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně v oblasti
pedagogické a vědecko-výzkumné. ZH Tlumačov
zajišťuje také praktickou výuku studentů Střední
školy hotelové a služeb v Kroměříži, oboru chovatel
koní a jezdec. Praktické výuka je rozšířena
i pro Střední školu zemědělskou v Přerově.
Centrální dvůr ZH Tlumačov byl vyhlášen
15. července 2011 „kulturní památkou“.

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz