Po ukončení ZZV chl. hřebců 27.9.2018 bude probíhat od 13.00 hodin Zahájení 60denního testu chladnokrevných hřebců !! Předběžný program: Od 9.00 hodin ZZV chladnokrevných hřebců Od 13.00 hodin Zahájení 60denního testu chladnokrevných hřebců

17.09.2018

Chovatelský den - slovo ředitele ZHT - poděkování

04.07.2018

Pozor změna!!! Základní zkoušky výkonnosti chladnokrevných hřebců, Zahájení 60denního testu chladnokrevných hřebců

27.09.2018

Naskladnění a třídění chladnokrevných hřebečků

10.10.2018

Změna termínu!!! Naskladnění a třídění teplokrevných hřebečků

24.10.2018
plemenní hřebci ostatní služby kulturní památka

Zemský hřebčinec Tlumačov

Zemský hřebčinec Tlumačov byl založen v roce 1925
a je členem Evropské asociace hřebčínů a hřebčinců
ESSA. Objekty pro chov, odchov a výcvik koní má ZH Tlumačov, na Buňově a na Skalách. Hlavním cílem hřebčince je produkovat plemeníky pro zemský chov.
ZH Tlumačov se soustředí zejména na zajištění
testace chladnokrevných hřebců. Provádí ranou testaci
u plemene ČT v testační odchovně. Zajišťuje zejména připouštění klisen inseminací čerstvým spermatem,
tak i přirozenou formou.

ZH Tlumačov spolupracuje na odborné úrovni
s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně v oblasti
pedagogické a vědecko-výzkumné. ZH Tlumačov
zajišťuje také praktickou výuku studentů Střední
školy hotelové a služeb v Kroměříži, oboru chovatel
koní a jezdec. Praktické výuka je rozšířena
i pro Střední školu zemědělskou v Přerově.
Centrální dvůr ZH Tlumačov byl vyhlášen
15. července 2011 „kulturní památkou“.

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz