https://www.high-endrolex.com/12 ZH Tlumačov členem ESSA

ZH Tlumačov členem ESSA

01.05.2010

Zemský hřebčinec Tlumačov udržuje kontakt a úzkou spolupráci se zeměmi
s vyspělým chovem koní.

Je řádným členem Evropské asociace státních hřebčínů a hřebčinců 
(Europen State Studs Associacion - ESSA).

Pravidelně se účastní evropské konference členských států, kde si zástupci
evropských státních hřebčínů a hřebčinců vyměňují zkušenosti, diskutují
o společných problémech a vytvářejí strategie pro jejich řešení. 
Tyto evropské státní organizace chrání, podporují a napomáhají chovu koní.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz