Zveřejňované informace

Výroční zpráva za rok 2016

Účetní závěrka

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Výroční zpráva za rok 2017

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 576 771 710
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz