Další úspěch tentokrát v 6. kole kvalifikace KMK: 4letí hřebci z Tlumačova - druhé místo CAN RUFA a třetí místo LODIT 1

30.07.2020

ZH Tlumačov pokračuje v kvalifikaci na finále KMK ve skocích.

Hřebčinec se tentokrát zúčastnil 6. kola kvalifikace KMK, které se konalo podle harmonogramu ve středu 29.7.2020 v Jezdeckém centru Zduchovice.

Stylovým komisařem byl pro 6. kolo kvalifikace delegován pracovní komisí KMK ASCHK – Jiří Hruška.

Hřebčinec přivezl do Zduchovic tentokrát celkem 4 koně, z toho 3 vlastní odchovance a 1 v majetku soukromé osoby – HORSE RHYTM s.r.o..

Nejdříve se předvedli dle rozpisu soutěže 4letí valaši a hřebci.

V kategorii 4letých hřebců a valachů bylo na startovní listině celkem 24 koní.

CAN RUFA získal od komisaře stylové známky v celkové hodnotě 25,2 bodu a do celkového průběžného hodnocení si hřebec odnesl 23 bodů za druhé místo.

LODIT 1 získal od stylového komisaře známky v celkové hodnotě 25,2 bodu. V takovém případě rozhoduje vyšší udělená známka za první hodnocený ukazatel komisařem a tím je provedení skoku. CAN RUFA získal za provedení skoku známku 8,4 a LODIT 1 známku 8,3. Díky této skutečnosti obsadil nakonec LODIT 1 třetí místo a do celkového průběžného hodnocení kvalifikace si odnesl 22 bodů.

LEANDER LJ šel parkur čistě a získal od stylového komisaře známky v hodnotě 24,2 bodu a do celkového průběžného hodnocení si hřebec odnesl 19 bodů za 6. místo.

V kategorii 6letých hřebců a valachů bylo celkem 19 koní.

CANNOR s CADILLACEM 36 toto 6. kolo kvalifikace vynechali a zatrénovali na závodech v Olomouci.

CORNET CASSINI HF tentokrát udělal 2 chyby za 8 bodů a obdržel od komisaře stylové známky v celkové hodnotě 24,8 bodu (8,3/8,1/8,4) a po odečtu 4 bodů celkové konečné hodnocení 20,8 bodu. Díky tomu z potenciálně 9. místa za 24,8 bodu klesl na 13. místo tohoto kola s 20,8 bodu a za 13. místo si ze Zduchovic odváží 7 bodů do celkového průběžného hodnocení.

Po 6. kole kvalifikace si tlumačovští hřebci stojí v průběžném hodnocení následovně:

V kategorii 4letých hřebců a valachů:

CAN RUFA -  3.-4. místo a 50 bodů

LODIT 1 – 6. místo a 40 bodů

LEANDER LJ – 10. místo a 35 bodů

V kategorii 6letých hřebců a valachů:

CANNOR – 10. místo a 35 bodů

CADILLAC 36 – 15-16. místo a 24

CORNET CASSINI HF – 17. místo a 20 bodů

Ti z Vás, kdo průběžně sledují sportovní testaci našich mladých hřebců ČT, se mohou těšit na další parkury tentokrát v rámci 7. kvalifikačního kola KMK v Písku, které se dle rozpisu bude konat ve středu 12.8.2020.

Vedení ZH Tlumačov.

Příloha: 

1.      Zásady KMK pro rok 2020

2.      Rozpis KMK 2020 – 6.kolo kvalifikace Zduchovice 29.7.2020

3.      Výsledky KMK – 29.7.2020 4 leté klisny

4.      Výsledky KMK – 29.7.2020 4letí hřebci a valaši

5.      Výsledky KMK – 29.7.2020 5leté klisny

6.      Výsledky KMK – 29.7.2020 5 letí hřebci a valaši

7.      Výsledky KMK – 29.7.2020 6 leté klisny

8.      Výsledky KMK – 29.7.2020 6letí hřebci a valaši

9.      Průběžné výsledky KMK 2020 po 6. kvalifikaci – kategorie – 4letí hřebci a valaši

10.   Průběžné výsledky KMK 2020 po 6. kvalifikaci – kategorie – 6letí hřebci a valaši

11.   Průběžné výsledky KMK 2020 po 6. kvalifikaci – všechny kategorie zdroj ASCHK


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz