Druhé místo LODITA 1 a postup všech hřebců z Tlumačova do Finále KMK v Písku!!!

13.08.2020

ZH Tlumačov úspěšně dokončil kvalifikaci na finále KMK ve skocích v Písku a do finále KMK postupuje všech 5 hřebců v majetku hřebčince a 1 hřebec v majetku soukromé osoby.

Závěrečné 7. kolo kvalifikace na Finále KMK se konalo ve středu 12.8.2020 v Zemském hřebčinci Písek.

Stylovým komisařem byl pro 7. kolo kvalifikace delegován pracovní komisí KMK ASCHK – Luboš Kozák ml.

V kategorii 4letých hřebců a valachů bylo na startovní listině celkem 22 koní.

CAN RUFA získal od stylového komisaře celkové bodové hodnocení v hodnotě 25,8 bodu. CAN RUFA obsadil v 7. kole kvalifikace 4 místo a do celkového hodnocení si odnesl 19 bodů, tzn. pro CAN RUFU je to druhé nejvyšší bodové hodnocení ze všech 5 kol kvalifikace, kterých se CAN RUFA zúčastnil. Celkově se CAN RUFOVI započítávají do konečného pořadí kvalifikace 4 nejlepší výsledky a tím jsou Zduchovice (23 bodů), Písek (19 bodů), Hradištko u Sadské (12 bodů) a Nové zámky (9 bodů). 6 bodů z Opavy se nezapočítávají. Celkový počet bodů za 4 nejlepší kvalifikační kola pro CAN RUFU činí 63 bodů a CAN RUFA tak skončil na 3 místě kvalifikace.

LODIT 1 získal od stylového komisaře celkové bodové hodnocení v hodnotě 26,0 bodu. Stejné bodové hodnocení získal i valach LOTUS 13. V takovém případě rozhoduje vyšší udělená známka za první hodnocený ukazatel komisařem a tím je provedení skoku. LOTUS 13 získal za provedení skoku známku 9,0 a LODIT 1 známku 8,8. Díky této skutečnosti obsadil nakonec LODIT 1 druhé místo a do celkové kvalifikace si odnesl 21 bodů, tzn. druhé nejvyšší bodové hodnocení ze všech 5 kol kvalifikace, kterých se LODIT 1 zúčastnil. Celkově se LODITOVI 1 započítávají do konečného pořadí kvalifikace 4 nejlepší výsledky a tím jsou Zduchovice (22 bodů), Písek (21 bodů), Hradištko u Sadské (11 bodů) a Nové zámky (5 bodů), 2 body z Opavy se nezapočítávají. Celkový počet bodů za 4 nejlepší kvalifikační kola pro LODITA 1 činí 59 bodů a LODIT 1 tak skončil na 5. místě kvalifikace.

LEANDER LJ Z získal od stylového komisaře celkové bodové hodnocení v hodnotě 22,7 bodu. LEANDER LJ Z jednou shodil a proto, se od celkového bodové přídělu 24,7 bodu se známkami 8,3/8,2/8,2 odečítali 2 body. LEANDER LJ Z v posledním kvalifikačním kole skončil na 14. místě a z Písku si do celkového hodnocení kvalifikace odvezl 9 bodů. Celkově se LEANDROVI LJ Z započítávají do konečného pořadí kvalifikace 4 nejlepší výsledky a tím jsou Zduchovice (19 bodů), Písek (9 bodů), Opava (8 bodů) a Nové Zámky (7 bodů), 2 body z Hradištka u Sadské se nezapočítávají. Celkový počet bodů za 4 nejlepší kvalifikační kola pro LEANDRA LJ Z činí 43 bodů a LEANDER LJ Z tak skončil na 10.-11. místě kvalifikace.

Stejný počet bodů má i valach SVEN 2.

V kategorii 6letých hřebců a valachů bylo na startovní listině celkem 14 koní.

CANNOR bohužel tentokrát nedokončil a do celkového hodnocení kvalifikace si CANNOR z Písku neodvezl ani bod.

Celkově se CANNOROVI započítávají do konečného pořadí kvalifikace 3 nejlepší výsledky a tím jsou Hradištko u Sadské (14 bodů), Nové Zámky (13 bodů) a Opava (8 bodů).

Celkový počet bodů za 3 nejlepší kvalifikační kola pro CANNORA činí 35 bodů a CANNOR tak skončil na 11. místě kvalifikace.

CADILLAC 36 získal od stylového komisaře celkové bodové hodnocení v hodnotě 23,2 bodu. CADILLAC 36 jednou shodil a proto, se od celkového bodového přídělu 25,2 bodu se známkami 8,5/8,2/8,5 odečítali 2 body. CADILLAC 36 v posledním kvalifikačním kole skončil na 7. místě a z Písku si do celkového hodnocení kvalifikace odvezl 8 bodů. Celkově se CADILLACOVI 36 započítávají do konečného pořadí kvalifikace 4 nejlepší výsledky a tím jsou Hradištko u Sadské (12 bodů), Opava (6 bodů), Písek (8 bodů) a Nové Zámky (6 bodů). Celkový počet bodů za 4 nejlepší kvalifikační kola pro CADILLACA 36 činí 32 bodů a CADILLAC 36 tak skončil na 14. místě kvalifikace.

CORNET CASSINI HF získal od stylového komisaře celkové bodové hodnocení v hodnotě 24,8 bodu (8,3/8,1/8,4). CORNET CASSINI HF tentokrát skutečně nezklamal a šel parkur čistě bez chyby. CORNET CASSINI HF v posledním kvalifikačním kole skončil na 5. místě a z Písku si do celkového hodnocení kvalifikace odvezl důležitých 10 bodů. Celkově se CORNETOVI CASSINI HF započítávají do konečného pořadí kvalifikace 4 nejlepší výsledky a tím jsou Písek (10 bodů), Zduchovice (7 bodů), Nové Zámky (7 bodů) a Opava (3 body), 3 body z Hradištka u Sadské se nezapočítávají. Celkový počet bodů za 4 nejlepší kvalifikační kola pro CORNET CASSINI HF činí 27 bodů a CORNET CASSINI HF tak skončil na 17.-18. místě kvalifikace.

Stejný počet bodů má i valach ALGHERO.

REKAPITULACE:

Konečné umístění hřebců v kvalifikaci na Finále KMK 2020:

V kategorii 4letých hřebců a valachů:

CAN RUFA -  3. místo a 63 bodů

LODIT 1 – 5. místo a 59 bodů

LEANDER LJ Z – 10. místo a 43 bodů

V kategorii 6letých hřebců a valachů:

CANNOR – 11. místo a 35 bodů

CADILLAC 36 – 14. místo a 32 bodů

CORNET CASSINI HF – 17.-18. místo a 27 bodů

Děkujeme všem, kteří sledují naše hřebce ve sportovní testaci Kritérií mladých koní a všichni se už teď těšíme do Písku na Finále KMK v termínu 4.9. – 6.9.2020.

Vedení ZH Tlumačov.

Příloha:

1.      Zásady KMK pro rok 2020

2.      Rozpis KMK 2020 – 7.kolo kvalifikace Písek 12.8.2020

3.      Výsledky KMK Písek – 12.8.2020 4 leté klisny

4.      Výsledky KMK Písek – 12.8.2020 4letí hřebci a valaši

5.      Výsledky KMK Písek – 12.8.2020 5leté klisny

6.      Výsledky KMK Písek – 12.8.2020 5 letí hřebci a valaši

7.      Výsledky KMK Písek – 12.8.2020 6 leté klisny

8.      Výsledky KMK Písek – 12.8.2020 6letí hřebci a valaši

9.      Konečné výsledky kvalifikace na Finále KMK 2020 v Písku – pouze kategorie – 4letí a 6letí hřebci a valaši

 

Videa:

1.      CAN RUFA

2.      LODIT 1


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz