https://www.high-endrolex.com/12 Finále KMK 2016 skoky a drezura

Finále KMK 2016 skoky a drezura

1. - 4.9.2016

Ve dnech 1.9. - 4.9.2016 proběhlo finále KMK 2016 ve Zduchovicích. Plemenný hřebec 2212 Compliment (o: Canturo, m: 54/501 Julie po Grand Step) z chovu a v majetku Zemský hřebčinec Tlumačov s p o se zúčastnil soutěží v KMK skokových i drezúrních.

Ve skokových soutěží obsadil s Lukášem Žákovčíkem v sedle třetí místo ve finále KMK pro čtyřleté skokové hřebce a valachy. Mezi drezurními finalisty 2016 skončil na 5.místě.

Výsledky:

1.kolo finále KMK - ZL - 4 - letí hřebci a valaši

1. kolo finále KMK - Drezurní úloha 4Ú/2013 - 4 - letí koně

2. kolo finále KMK - ZL - 4 - letí hřebci a valaši

2. kolo finále KMK - Drezurní úloha 4Ú/2013 - 4 - letí koně

Fotogalerie Martiny Kůstkové/ Fotogalerie Šárka Votavové

Video záznam drezurního finále KMK Zduchovice 2016( od 32 minuty) / Video záznam skokového finále KMK (od 27 minuty) 


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz