https://www.high-endrolex.com/12 I. Předvýběr hřebců do plemenitby ČT 2021

I. Předvýběr hřebců do plemenitby ČT 2021

20.01.2021

Seznam hřebců:

1.      67/573 Miron Warny-H (Warness x North Star) - Hanzelková

2.      Warradise (Go-On T.S. x Wessex), Krčmář Jiří

3.      Ivanhoe (I’m Special x Spiria po Stakkato Gold x Epsom), pan Fiala

4.      Mugáno novojický HF (Lector VD Bisshop x 67/737 Dagmarka po Federweiser) – pan Fiala

5.      43/825 Ancaro (Aristo x Florencio) ČT, Vančura Petr

6.      91/791 Serpentyn Guidam ST (Guidam Sohn x Couleur – Rubin) ČT  ZHT – Tlumačov

7.      43/827Complito (Compliment x Ladion ZHT) –  ČT, ZHT - Tlumačov

8.      79/668 Cortin Šargoun (Guidam Sohn x Arras), CS, Pavlíček Jan

 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY I. PŘEDVÝBĚRU HŘEBCŮ DO PLEMENNÉ KNIHY ČT

vzhledem k situaci spojené s nákazou Covid – 19 je nutné, aby účastníci dodržovali následující pravidla:

S KAŽDÝM KONĚM JE MOŽNÁ ÚČAST POUZE 2. OSOB.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI PŘEDVÝBĚRU MUSEJÍ DODRŽOVAT VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁKAZOVOU SITUACÍ – ZEJMÉNA POUŽÍVAT OCHRANU DÝCHCÍCH CEST (ROUŠKU, NEBO RESPIRÁTOR)

Všichni hřebci účastnící se předvýběru by měli být v místě konání 20. 1. 2021 nejpozději v 8:30 hodin.

Veterinární přejímka se koná od 9:00 hodin.

Veterinární podmínky:

Ihned po vyložení koně je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.

Vyšetření krve na infekční anémii koní nesmí být starší než 1 rok.

Veterinární přejímkou byl pověřen MVDr. Horník

Od 10:00hodin budou hřebci dle katalogových čísel předvedeni na tvrdém podkladu na nádvoří hřebčince. Skok ve volnosti proběhne následně.

Hřebci musí být předvedeni v dobrém zdravotním a výživném stavu, řádně vyčištěni. Účast koní na předvýběru je na vlastní nebezpečí, tzn., organizátor nezodpovídá za případnou újmu na zdraví, majetku a jiné majetkové a nemajetkové újmy. Potvrzením účasti majitelé hřebců souhlasí se zveřejnění osobních údajů v katalogu a s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamů.

Organizační pokyny

Katalog plemenných hřebců

Veterinární podmínky

Povolení obce


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz