https://www.high-endrolex.com/12 Přehlídka plemenných hřebců a školení vedoucích smluvních stanic

Přehlídka plemenných hřebců a školení vedoucích smluvních stanic

08.02.2019

V pátek 8.2.2019 se v Zemském hřebčinci Tlumačov konalo předvádění plemeníků v rámci školení vedoucích smluvních stanic. Všichni hřebci byli předvedeni dle katalogu plemenných hřebců pro připouštěcí sezónu 2019. V letošním roce zpestří nabídku nový plemenní hřebci z hřebčína Gestüt Sprehe 1977 Stalypso (HANN), 2592 Faustinus (OLDBG) a 2591 Cantinoso (HOLST). Druhým rokem zůstává v nabídce také plemenný hřebec 1746 Chico´s Boy (HOLST), také v majetku hřebčína Gestüt Sprehe.

Do připouštěcí sezony 2019 byl zařazen také nově Anglický plnokrevník Age of Jape (POL). Tento hřebec bude působit v přirozené plemenitbě a bude možné ho připouštět jak klisnami plnokrevného tak polokrevného chovu.

Hřebčinec chovatelům dále nabízí hřebce následujících plemen:

Flipper Sun (SF), 2997 Aristo Z (ZANG), 2608 Cantesini (HOLST), 2481 Cannor (ČT), 2474 Cornet Cassini HF (ČT), 2480 Cody (ČT), 2442 Erste (TRAK), 2275 Siglavy Bagdady IV-CZ/Watan (SHAG), 2089 Przedswit II MT-1/Pares (MT) a 2888 Laidal (CS).  

Nabídku plemenných hřebců, kteří jsou zařazeni do Národního programu Genových zdrojů, tvoří 4 plemena a všechna jsou zastoupena v připouštěcím období roku 2019 v nabídce Zemského hřebčince Tlumačov.

Z Národního hřebčína Kladruby nad Labem byli převedeni 2 plemenní hřebci plemene Starokladrubského koně tzn. 1651 Favory Albuza XXVII (STKLB) a 1074 Siglavi Pakra Basilika VIII (STKLV).

Chladnokrevná plemena Českomoravský belgický kůň a Slezský norický kůň zastupují 1586 Santys (ČMB) a 2581 Hemiš (SN). Na závěr přehlídky byl předveden plemenný hřebec genového zdroje plemene Huculský kůň 1848 Oušor Nuget (HUC).

Kompletní nabídka plemenných hřebců určených k plemenitbě v připouštěcí sezóně roku 2019 je uvedena na webových stránkách hřebčince (http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/hrebci).

Nabídka je rozdělena na umělou a přirozenou plemenitbu.

Umělá plemenitba nabízí inseminaci klisen čerstvým chlazeným spermatem (http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/hrebci-inseminace-cerstvym-spermatem) a hluboce zmrazeným spermatem (http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/hrebci-inseminace-mrazenym-spermatem). V roce 2019 je v nabídce pro inseminaci čerstvým chlazeným spermatem celkem 19 plemenných hřebců, z toho 14 hřebců jsou zástupci více či méně početných teplokrevných plemen a 5 hřebců jsou zástupci genových zdrojů. Ze všech nabízených 19 hřebců je v majetku ZHT celkem 5 plemenných hřebců a 14 hřebců je v majetku soukromých majitelů. V roce 2019 je v nabídce pro inseminaci hluboce zmrazeným spermatem celkem 14 plemenných hřebců s celkovým počtem 330 inseminačních dávek.     

Hřebci určení k přirozené plemenitbě jsou rozmístěni po celém území České republiky. Jejich celkový počet je 36 a další 3 jsou na území Slovenské republiky. Z celkového počtu 36 plemenných hřebců je 6 teplokrevných a zbývajících 30 jsou zástupci chladnokrevných plemen. Z výše uvedeného počtu 36 hřebců je 5 umístěno přímo v areálu sídla ZHT v Tlumačově. Mezi 6 teplokrevnými hřebci je i jeden hřebec zastupující plemeno český sportovní pony a jeden zástupce huculského koně.   

Katalog plemenných hřebců pro rok 2019 obsahuje všechny plemenné hřebce dle výše uvedeného rozdělení. Katalog v tištěné podobě velikosti A5 je možné objednat na dobírku. Objednávky katalogu můžete zasílat na e-mail marketing@hrebcinec-tlumacov.cz. V takovém případě je nutné do e-mailu napsat jméno adresáta a korespondenční adresu. Tištěný katalog je možné si zakoupit přímo na adrese sídla hřebčince ulice Dolní 115 v Tlumačově u paní Marie Išové (Mobil: +420775111915).

Zemský hřebčinec Tlumačov tímto děkuje všem chovatelům, pozvaným hostům a studentům středních škol, kteří navštívili přehlídku plemenných hřebců v pátek 8. února 2019 za jejich podporu a přízeň.

Zemský hřebčinec Tlumačov zve širokou chovatelskou veřejnost na další přehlídku plemenných hřebců, která se uskuteční v sobotu 9. března 2019. V sobotu dopoledne v 10 hod zahájí přehlídku chladnokrevní hřebci, od 12 do 13 hod bude přestávka na oběd a tento mezičas bude vyplněn živou hudební produkcí v kryté jezdecké hale a od 13 hod začne přehlídka plemenných hřebců, kteří jsou v připouštěcí sezóně roku 2019 určení k inseminaci čerstvým chlazeným spermatem.

Chladnokrevní hřebci budou předvedeni na ruce, v klusu a v základním zootechnickém postoji. Předvedení chladnokrevných hřebců bude nově rozšířeno o pohyb hřebců ve volnosti v kryté jezdecké hale hřebčince. Odpolední přehlídka plemeníků určených k inseminaci čerstvým chlazeným spermatem bude u některých hřebců doplněna i o předvedení pod sedlem. Doprovodný program bude obsahovat i vystoupení místního voltižního oddílu. 

Fotogalerie Taťány Havlíčkové


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz