https://www.high-endrolex.com/12 Účast na finále KMK

Účast na finále KMK

13.-15.09.2019

V ZH Písek se ve dnech 13.-15.9.2019 uskutečnilo finále KMK v parkuru.

Finále KMK v parkuru bylo rozloženo do 3 dnů. V pátek 13.09.2019 se jednalo o tréninky jednotlivých kategorií klisen, valachů a hřebců ve stáří 4, 5 a 6 let.

 V sobotu 14.09.2019 proběhlo první kolo finále parkuru po jednotlivých kategoriích koní. Součástí programu prvního soutěžního dne byla i celostátní přehlídka 3-letých klisen plemene ČT.

V celostátní přehlídce tříletých klisen z celkových 14 přihlášených a předvedených klisen zvítězila ryzka Panamera Cassina-T po Cassini´s Son-T z matky Pamela po Robik, chovatelky i majitelky Zuzany Pavlíkové. Na druhém místě se umístila zástupkyně za ZH Tlumačov Jasněnka po Quentino z matky Jamajka po Catango HT. Na třetím místě se umístila klisna COOL LADY po Cassini´s SON-T z matky Conie odchovaná v Zemském hřebčinci Písek.

Komise pracovala ve složení Ing. Hana Civišová, Ing. Otakar Vondrouš a Stanislav Hošák ml. 

Večerní program v sobotu 14.09.2019 uzavíral pro všechny zůstavší diváky a pozvané hosty skok ve volnosti tříletých klisen. Klisny v majetku ZH Tlumačov se v silné konkurenci umístily na 9. a 10. místě z celkových 22. přihlášených a předvedených klisen. 

V neděli 15.09.2019 proběhlo druhé kolo finále parkuru po jednotlivých kategoriích koní. Součástí programu druhého soutěžního dne byla i přehlídka klisen s hříbaty ročníku 2019. Z osmi předvedených hřebečků byl komisí, ve složení Ing. Hana Civišová, MVDr. František Horník a Stanislav Hošák ml., vybrán vítěz této kategorie, a to hřebeček Quidamero - M, pravý bratr úspěšného hřebce Quimero - M po hřebci Quidan Sohn z matky Mersi po Porter, chovatelky i majitelky Lenky Kadlecové. Na druhém místě se umístil hřebeček Wall Street MER po hřebci Volonter - T z matky Samba po Mr Bid, chovatele i majitele Jaroslava Merunky. Červenou stuhu za třetí místo si z Písku odvezl hřebeček Arn de Gothia - M po hřebci Aristo Z z matky Dizzy - M po Diamante z chovu pana Jiřího Mitroci.

Na pátém místě se umístil hřebeček Quantanamo, po hřebci Quidamo z matky 54/983 Optima po hřebci 1850 Cannavaro. Tento německý plemenný hřebec v majetku hřebčína Sprehe v minulém roce připouštěl na inseminačním středisku v ZH Tlumačov.

Zemský hřebčinec Tlumačov přivezl kromě klisen a hříbat do Písku i 3 pětileté plemenné hřebce. Dva z nich se účastnili soutěžního seriálu KMK už v roce 2018 v kategorii 4-letí hřebci. Jednalo se o plemenného hřebce CANNOR a CADILLAC 36. Třetím plemeníkem, který si poprvé seriál KMK v roce 2019 vyzkoušel, byl CORNET CASSINI HF. Všichni tři plemenní hřebci se prezentovali po oba dva tohoto finále KMK ve velmi dobrém světle a velmi dobrými výkony. Po prvním dni byli všichni tři do 10. místa a CANNOR obsadil průběžné 1. místo. Druhý den CANNOR pod vedením zkušeného jezdce a trenéra Zdeňka Žíly potvrdil sílu i mohutnost skoku včetně své připravenosti a obhájil svoje první místo s celkovým ziskem 54,833 bodů a stal se tak celostátním vítězem KMK v kategorii 5-letých hřebců a valachů pro rok 2019.

Další naši zástupci v této soutěží skončili na 4.místě CADILLAC 36 se ziskem 52,167 bodů a 11. místě CORNET CASSINI HF se ziskem 48,600 bodů. (viz. příloha č. 3B)

V kategorii 4-letých a 5-letých klisen, hřebců a valachů ZH Tlumačov neměl v roce 2019 své zastoupení.

Hodnocení hříbat

Hodnocení klisen


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz