https://www.high-endrolex.com/12 Ukončení 60denního testu chladnokrevných hřebců 2015

Ukončení 60denního testu chladnokrevných hřebců 2015

25.11.2015

Všech osm hřebců, naskladněných do 60denního testu ukončilo test tradičními zkouškami v distanční jízdě, ovladatelnosti v páru ve vozatajském parkuru, v jednospřeží a v těžkém tahu.

Nejvyššího počtu bodů dosáhl slezský norický kůň 11/811 BURBON po 2952 Brys slezský z 1/723 Lusi, majitel: RANOVA s.r.o.

Druhý nejlepší výkon podal norik 25/205 ŠIMON po 1705 Šumík z 26/341 Osika, majitel: ZH Písek.

Třetí byl 61/540 BARMAN po 1314 Baroš z 61/148 Agra, majitel: NA HRANICI spol.s.r.o.

Hodnocení ostatních hřebců zde / Foto z chovatelské akce zde


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz