https://www.high-endrolex.com/12 Výstava koní chovatelů Moravy a Slezska

Výstava koní chovatelů Moravy a Slezska

08.08.2015

Stejně jako v předcházejících letech ZH Tlumačov, státní podnik uspořádal ve spolupráci s SCHKMS a ASCHK ČR chovatelskou přehlídku. Letošní ročník je výjimečný oslavou 90. výročí založení hřebčince ministerstvem zemědělství. V roce 1925 byl  vydán rozkaz centralizovat hřebčince Moravy a Slezska z Hodonína, Hejčína  a Opavy do jednoho místa. Vybrán byl objekt bývalého zbytkového velkostatku Tlumačov z majetku hraběnky Marie Baltazziové.

Ve dnech 8. – 9. 8. 2015 jsme si chtěli tento akt připomenout, zhodnotit  historickou úlohu a vliv hřebčince na oblast chovu koní Moravy a Slezska. Poděkovat všem obětavým pracovníkům, kteří pomáhali realizovat úkoly chovatelské koncepce koní. V bohatém programu se představili chovatelé ukázkami zápřeží, využití a práce koní. Lidové tradice se prezentovaly vernisáží obrazů J. Úprky, krojovaný průvod a hudba Skoroňáků, zpěváci z Nedakonic, zápřeže sedláků aj.

V sobotu proběhl Moravský šampionát tříletých chladnokrevných a teplokrevných klisen.

Nedělní program začal slavnostním průvodem od obecního úřadu, ve kterém nechyběli praporečníci, v čele průvodu jeli na plemenných hřebcích současný ředitel MVDr. Jaroslav Dražan a bývalí ředitelé hřebčince MVDr. Antonín Černocký a Ing. Leopold Mamica, průvod zdobily mažoretky za doprovodu dechové hudby Skoroňáci, jezdci v krojích, v kočárech pak na slavnostní nástup přijížděli významní hosté. Chovatelé koní se předvedli ve slavnostním programu, který doufáme zaujal a uspokojil všechny návštěvníky.

Fotogalerie ze sobotního Moravského šampionátu tříletých klisen / Fotogalerie z nedělního programu.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz