https://www.high-endrolex.com/12 Výstava Moravského teplokrevníka 2019

Výstava Moravského teplokrevníka 2019

10.08.2019

V areálu Zemského hřebčince Tlumačov  uspořádal SCHPMT již XVI. výstavu moravského teplokrevníka. Termín konání byl stanoven na sobotu 10. srpna. Na výstavu bylo přihlášeno celkem 40 koní z Čech, Moravy a Slovenska a tito byli rozděleni do 5ti kategorií. Aktivní spolupráce s chovateli ze Slovenska potvrdila jejich účast s pěti zástupci plemene Furioso a v hodnotitelské komisi spolu s předsedou RPK MT Ing. Romanem Klosem posuzovali dva zástupci ze Slovenska, Ing. František Grácz a Ing. Peter Görözdi. Slovem výstavou provázeli Marie Urbanová a Ladislav Karásek

I.kategorie:  Klisny s hříbaty- hodnocena byla jen hříbata. Zvítězila klisnička Stella po Gidran IV MT Garnet, z matky Sahib I MT-3 Sachmet  7,64 bodu z chovu Polešenské Ilony z Jindřichova, druhý se umístnil hřebeček Parik po Przedswit XVIII MT Pares, z  matky Przedswit II MT-5 Arnika  7,62 bodu z chovu KVATRO-EKOSTATKU Velká nad Veličkou, třetí se umístnila klisnička Kira po Przedswit XVIII MT Pares, z matky 55/626 Persi  7,29 bodu z chovu Kadubcové Martiny z Hrubé Vrbky, čtvrtým byl vyhodnocen hřebeček Nefrit po North Star I MT Jenisej, z matky 58/520 Forta 7,21 bodu z chovu Mgr. Souškové Boženky z Uhřičic. Nutno zmínit, že vítězka této kategorie slavila vítězství i mezi hříbaty ČT na výstavě v Olomouci.

II. kategorie Hříbata dvouletá: Vítězem se stal hřebeček Babylon po Catalin XIV SK Nubuck, z matky 4562 Bojtorjan  7,64 bodu z chovu i v majetku společnosti Suelin s.r.o z Bukovca pri Myjave manželů Boumových, kterým patří i na druhém místě hodnocená klisnička Valencia po Catalin XV SK Váňa, z matky Furioso XXVII-3 Wiky 7,29 bodu

III.kategorie: Klisny 4 - 6ti leté. V této kategorii zvítězila klisna Furioso VIII MT-2 Fanhally po Furioso VIII MT Hamlet, z matky 70/830 Fantazie 7,69 bodu z chovu i v majetku Mgr. Souškové Boženky z Uhřičic. Na druhém místě polosestra vitězky Furioso VIII MT-1 Forhamy po Furioso VIII MT Hamlet z matky 58/520 Forta  7,36 bodu stejné chovatelky jako vítězka,  avšak v majetku Jana Turnovce, Horní Hbity, Kamýk nad Vltavou a třetí klisna Przedswit XII MT-3 Rachel G po Przedswit XII MT Princ, z matky 60/276 Ruby 7,26 bodu z chovu společnosti G3 s.r.o. Zdounky v majetku Františka Juřičky ze Starého Města u Uherského Hradiště.

IV. kategorie Klisny starší: Zvítězila klisna Batika po Przedswit svrženský, z matky Gipsy 7,76 bodu z chovu Hřebčina Tasov s.r.o v majetku Ing. Katariny Žiakové z Bzinců pod Javorinou, druhá Furioso VII MT-2 Foneta po Furioso VII MT Vilám z matky 70/689 Fontána II  7,76 bodu shodně jako vítězka avšak s horším hodnocením za typ a pohl výraz, Fontána je z chovu Bohumíra Souška z Uhřičic, v majetku Mgr. Souškové z Uhřičic, třetí byla vyhodnocena klisna Axina po Przeswit II MT Ares II, z matky Przedswit XIX-4 Amanda  7,64 bodu z chovu i v majetku Františka Majíčka z Podolí, Kunovic.

V. kategorie Plemenní hřebci: V této velmi početné kategorii zvítězil Przedswit XVIII MT Pares po Przedswit II MT Ares II, z matky 55/270 Nina  8,29 bodu z chovu i v majetku společnosti KVATRO-EKOSTATEK s.r.o Velká nad Veličkou, na druhém místě byl vyhodnocen Przedswit XXI MT Hetik po Przedswit Klam, z matky 52/421 Hetika  8,12 bodu z chovu Společ. chovatelů koní – Morava, Brno a v majetku Marka Richtra Jívka - Janovice, třetím vyhodnoceným hřebcem byl Furioso XV MT Čardáš po Furioso XXX SK Frodo, z matky 20 Čajka/Čardáš-17  7,81 bodu, z chovu Ing. Kataríny Žiakové z Bzinců pod Javorinou a v majetku ZH Tlumačov.  

Zároveň byl předán Pohár předsedy SCHPMT za rok 2018 pro nejlepšího sportovce z řad sportujících moravských teplokrevníků. Nejvyšší metu, výkonnost T ve spřežení dosáhl Furioso XV MT Čardáš, který byl tímto vyhodnocen. Pohár převzal Ing. Roman Klos za ZH Tlumačov a vozataj pan Jiří Nesvačil st., který Čardáše na tuto úroveň dovedl. Poté byl vyhodnocen šampion výstavy, nejvyše hodnoceným koněm výstavy byl Przedswit XVIII Pares  a stal se tak šampionem XVI. výstavy moravského teplokrevníka. Co na závěr. Hlavně poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o zdárný průběh i přípravu této chovatelsko-společenské akce. Zároveň je nutno poděkovat řediteli ZH Tlumačov za to, že nám umožnil využít prostory svatostánku moravských chovatelů koní k uspořádání svazové výstavy.

 Text: Ladislav Karásek

 Foto: Mgr. Božena Soušková

Výsledky XVI. výstavy MT 2019

Katalog XVI. výstavy MT 2019


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz