https://www.high-endrolex.com/12 Zahraniční pracovní cesta do Německa

Zahraniční pracovní cesta do Německa

17.08.2016

Ve dnech 17.8. - 19.8.2016 zástupci Zemských hřebčinců v Tlumačově, Písku a ministerstva zemědělství navštívili dva Zemské hřebčince a hřebčíny v Redefinu a Neustadt. Za Zemský hřebčinec Tlumačov se zúčastnili ředitel Ing. David Olejníček, náměstek pro chov koní Ing. Jiří Jehlička a vedoucí reprodukčního střediska Ing. Ondřej Mamica, Ph.D.

Za Zemský hřebčinec Písek se zúčastnil ředitel Ing. Karel Kratochvíle a za ministerstvo zemědělství se zúčastnil člen Rady obou hřebčinců doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSs., který je zárověň vedoucím katedry zootechnických věd na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Součástí tohoto týmu byla i bývalá ředitelka Národního hřebčína Kladruby nad Labem a současná starostka obce Kladruby nad Labem paní Ing. Lenka Gotthardová, CSc. Skupinu doplňovala i paní Alexandra Lotz, bývala tajemnice ESSA (Asociace evropsých státních hřebčinců a hřebčínů). 

Cílem pracovní cesty bylo navázání spolupráce ve výměně zkušeností s chovem a odchovem koní, s možností vzájemného zažazení do nabídky plemenných hřebců jednotlivých hřebčinců a hřebčínů, výměnu zkušeností na úseku inseminace čerstvým spermatem a technologii mražení od společnosti MiniTube. 

ZH Tlumačov i ZH Písek projevili v roce 2017 zájem o účast na místní přehlídce plemenných hřebců v hřebčinci Redefin a to na akci s názvem „HengstParade“.


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz