https://www.high-endrolex.com/12 Základní zkoušky výkonnosti hřebců ČT 2021

Základní zkoušky výkonnosti hřebců ČT 2021

02.06.2021

Ve středu 2.6.2021 se konaly Základní zkoušky výkonnosti hřebečků plemene ČT ročníku 2018. Hřebečci byli hodnoceni dle platného šlechtitelského řádu Svazu chovatelů ČT. 

Komise byla složena z členů:

Stanislav Hošák ml. – předseda komise,

Ing. Petr Rydval – člen komise a

Ing. Leopold Mamica – člen komise

 Základní zkouška výkonnosti se skládá z několika částí.

V první části zkoušky hodnotila komise exteriér hřebců a mechaniku pohybu při jejich předvedení na ruce na pevném podkladě. Hřebci se předvedli v kroku a klusu. Ve druhé části zkoušky se hodnotil skok hřebců ve volnosti. Hřebci postupně zdolávali skokovou překážku ve výšce 110, 120 a130 cm. V poslední a nejnáročnější části zkoušky komisaři hodnotili drezúrní úlohu, křížek s odskokovou bariérou a postupovou řadu neboli skokovou řadu pod sedlem. V této poslední části zkoušky se nejvíce zhodnotila práce našich remontních jezdců. 

 Základní zkoušky výkonnosti absolvovalo celkem 12 hřebců, z toho 11 hřebců bylo v majetku ZH Tlumačov a 1 hřebec soukromého majitele. Hřebec 90/699 COLA LYRIAN ze zdravotních důvodu ZZV neabsolvoval. 

Všichni předvedení hřebci byli řádně připraveni, v dobrém výživném a zdravotním stavu.

Všem chovatelům i ostatním zájemcům o tuto chovatelskou akci, kteří přijeli osobně děkujeme za jejich zájem a účast.

Vedení ZH Tlumačov

 

Výsledky ZZV:

ZZV hřebců ČT – souhrnný protokol + zápis 

ZZV hřebců ČT – výcvik a míry 

ZZV hřebců ČT – hodnocení komisaři 

ZZV – celý přenos na equitv.cz 

ZZV – rozhovor s předsedou komise Stanislav Hošák ml. 

Povolení obce

 

 


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz