https://www.high-endrolex.com/12 Základní zkoušky výkonnosti hřebečků ČT 2019

Základní zkoušky výkonnosti hřebečků ČT 2019

05.06.2019

Ve středu 5.6. se konaly Základní zkoušky výkonnosti hřebečků ročníku 2016. Hřebečci byli hodnoceni dle platného šlechtitelského řádu Svazu chovatelů ČT. 

Komise byla složena z členů: Stanislav Hošák, Ing. Petr Rydval a Miček Jan.

Základní zkoušky výkonnosti se skládaly ze 3 částí.

V první části zkoušky hodnotila komise exteriér hřebce a jeho další vlastnosti při předvedení na ruce na pevném podkladě. Hřebci se zároveň předvedli v kroku a klusu. Ve druhé části se hodnotil skok hřebců ve volnosti. V poslední a nejnáročnější části zkoušky se hodnotila drezúrní úloha, kavaletová řada a skoková řada pod sedlem. Tato část byla nejnáročnější, protože se jednalo o předvedení hřebce s jezdcem a v této části zkoušky se nejvíce ukázala práce našich remontních jezdců s jednotlivými hřebci.

Programu zkoušek se zúčastnilo celkem 10 hřebců. Zkoušky dokončil nejlépe hřebec 90/317 LORDAN-Ř, v majetku ZH Tlumačov a chovatele Říhy Jaroslava, s výslednou známkou 8,27. Na druhém místě se umístil 90/357 LODIT , kde majitelem a chovatelem je ZH Tlumačov s výslednou známkou 8,04. Na třetím místě se umístil 90/355 LOTAR, opět v majetku a z chovu ZH Tlumačov s konečnou známkou 8,02 bodů.

Všichni předvedení hřebci byli řádně připraveni a tomu odpovídali i jejich výkony v jednotlivých částech zkoušky. Všichni předvedení mladí hřebci ročníku 2016 TO Buňov ZH Tlumačov byli v dobré výživové kondici a dobrém zdravotním stavu.

Všem chovatelům i ostatním zájemcům o tuto chovatelskou akci, kteří přijeli osobně děkujeme za jejich zájem a účast.

VÝSLEDKY ZE ZÁKLADNÍCH ZKOUŠEK VÝKONNOSTI HŘEBEČKŮ ČT:

1. PROTOKOL - výsledková listina

2. PRŮMĚRY 

3. VÝCVIK + MÍRY

4. VÝVOJ HODNOCENÍ V TO 2016-2019

Fotogalerie Taťány Havlíčkové


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz