https://www.high-endrolex.com/12 Raná testace - teplokrevní hřebci

Raná testace - teplokrevní hřebci

ranná testaceranná testace

Tato testace vychází ze schváleného ,"Šlechtitelského programu" českého teplokrevníka. Testace bude sloužit k získávání včasných informací o kvalitě plemenných hřebců, kteří jsou používání k chovu, zejména by měly sloužit k získávání informací o hřebcích, kteří jsou využívání v "Akceleračním programu", odchovny by měly sloužit k odchovu vybraných jedinců ve srovnatelných podmínkách.

Během testu jsou hřebečci hodnoceni podle zdravotního stavu, vzrůstu a mechaniky pohybu. Ukončení rané testace je na základě zkoušky stanovené Zkušebním řádem pro českého teplokrevníka.

https://www.high-endrolex.com/12
logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz