Chovatelský den ZH Tlumačov 2022

26.06.2022

fotografie z akce zde:
autor - Monika Špendlíková
1. část

2.část

3. část

4. část

5. část

6. část

autor - Lucie Komoňová
https://eu.zonerama.com/lussie/Album/8830585

V neděli 26.6.2022 se uskutečnil další Chovatelský den ZH Tlumačov.

Přálo jak sluníčko tak zájem chovatelů ale i širší veřejnosti. Branami a pokladnami prošlo bezmála 1.200 návštěvníků.
Chovatelská přehlídka proběhla podle plánu a programu a vrcholem přehlídky byla ukázka mladých a nadějných tlumačovských hřebců 90/755 Quantanamo a 2993 Quo Vadis, kteří již tento rok oslovili odbornou chovatelskou komisi svazu Český a Slovenský teplokrevník. Quantanamo byl v rámci PK ČT předvybrán do plemenitby a bude v září tohoto roku v ZH Písek absolvovat 70denní test a Quo vadis dostal v rámci PK CS dokonce prémii a je stále v aktuální nabídce inseminace pro rok 2022. Jedná se o výsledek úspěšné chovatelské práce našeho reprodukčního střediska, testační odchovny Buňov a tlumačovského remontního výcviku.

Odpolední program byl zahájen slavnostním průvodem s vlajkami spolupracujících rezortních organizací MZe, Národního hřebčína Kladruby nad Labem a Zemského hřebčince v Písku a také Oddělení služební hipologie Krajského ředitelství Zlín PČR. Zdravice pronesli pozvaní hosté mezi nimiž nechyběl plk. Mgr. Vojtěch Meisl, vedoucí Odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství Zlín Policie ČR a dále představitelé chovatelské veřejnosti a svazů. Úvodní slovo a přivítání diváků pronesl pan Jan Chýle, předseda svazu Český teplokrevník, dále se ujal slova i emeritní ředitel ZH Tlumačov pan Antonín Černocký, moravské chovatele zastoupili pánové František Horník za největší moravský chovatelský svaz a to Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska a Petr Galatík za Svaz chovatelů a přátel Moravského teplokrevníka a nechyběl i zástupce místní samosprávy a to pan Rajmund Huráň, místostarosta Obce Tlumačov.
Odpolední program byl bohatý a pestrý a prodloužil podívanou až do 18. hodiny večerní.
Za pozitivní zpětnou vazbu děkujeme všem, kteří ji rozdávali již na místě a nešetřili s ní i po akci.

Děkujeme všem, co se přišli do Tlumačova podívat na koníky a tak podpořili naše úsilí o uspořádání největšího svátku koní a lidí kolem nich na Moravě.
… a speciálně :
Děkujeme všem držitelům tlumačovských plemenných hřebců na svých stanicích, kteří podpořili svou účastí dopolední chovatelskou přehlídku ale i odpolední galaprogram.
Děkujeme všem ostatním objednaným účastníkům odpolední koňské show za jejich vystoupení.
Děkujeme všem divákům a návštěvníkům Chovatelského dne za ochotu v těch třicetistupňových vedrech k nám do Tlumačova přijet a kulturně prožít svůj volný nedělní čas.
Děkujeme všem hostům za jejich zájem a neformální diskusi.
Děkujeme moderátorům za komentář jak chovatelské přehlídky tak odpoledního galaprogramu a panu Josefu Išovi autoru programu za jeho sestavení a zorganizování všech vystoupení Chovatelského dne v Tlumačově pro rok 2022
A v neposlední řadě děkujeme celému týmu zaměstnanců a brigádníků hřebčince Tlumačov za organizaci celého dne.

Každá taková velká akce vytváří emoce a zanechává stopu.
Ta stopa letošního „Chovateláku“ startuje novou chuť a motivaci opět posunout obsah programu a nabídku doprovodného programu o další krok dál.
Už teď se na vás na všechny těšíme v příštím roce a zveme na Chovatelský den roku 2023.

 

 

 

 


logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz