https://www.high-endrolex.com/12 Pronájem jezdeckých ploch

Pronájem jezdeckých ploch

 

Pronájem venkovní jizdárny či  jezdecké haly lze objednat na tel. č.  +420 775 224 728 

Hala i jízdárna je k dispozici k pronájmu v sobotu a neděli v čase 8-14h

Cena za pronájem je 500 Kč/ 1 hodina,  max 4 koně 

Podmínky pronájmu jezdeckých ploch:

- majitel koně je povinen mít sebou průkaz koně s platnými veterinárními podmínkami

- je povinen udržovat čistotu a pořádek na jezdeckých plochách i na parkovišti

- je zakázáno vstupovat s koňmi do centrálního dvora hřebčince

-při použití skokového materiálu je nutné jej po použití uklidit na určené místo

- nájemce je povinen nahlásit jakékoli poškození majetku hřebčince

Rozpis: 

Jezdecká hala

LISTOPAD

PROSINEC

 

Venkovní jízdárna

LISTOPAD

PROSINEC

https://www.high-endrolex.com/12
logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz