Vážení chovatelé i milovníci koní, srdečně Vas zveme na Předvádění plemenných hřebců pro připouštěcí sezónu 2024.

16.3.2024

Pojedou se dvě soutěže. Jako první děti a dorost a druhá soutěž pohár žen.

9.3.2024

Ve spolupráci se Zimním jezdeckým pohárem proběhnou v tlumačovské hale od 9:00 hodin Zimní vozatajské závody. Přímý přenos z této akce budete moci sledovat na internetové televizi EquiTV.

2.3.2024

Ve spolupráci se Zimním jezdeckým pohárem proběhnou v tlumačovské hale od 9:00 hodin Zimní vozatajské závody. Přímý přenos z této akce budete moci sledovat na internetové televizi EquiTV.

2.3.2024

Pojedou se dvě soutěže. Jako první děti a dorost a druhá soutěž pohár žen.

9.3.2024

Vážení milovníci koní, můžete se těšit na předvedení hřebců na ruce ale i na program s jezdeckými i vozatajskými ukázkami. Akce je přístupná chovatelům i veřejnosti.

16.3.2024
plemenní hřebci ostatní služby kulturní památka

Zemský hřebčinec Tlumačov

Zemský hřebčinec Tlumačov byl založen v roce 1925
a je členem Evropské asociace hřebčínů a hřebčinců
ESSA. Objekty pro chov, odchov a výcvik koní má ZH Tlumačov, na Buňově a na Skalách. Hlavním cílem hřebčince je produkovat plemeníky pro zemský chov.
ZH Tlumačov se soustředí zejména na zajištění
testace chladnokrevných hřebců. Provádí ranou testaci
u plemene ČT v testační odchovně. Zajišťuje zejména připouštění klisen inseminací čerstvým spermatem,
tak i přirozenou formou.

ZH Tlumačov spolupracuje na odborné úrovni
s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně v oblasti
pedagogické a vědecko-výzkumné. ZH Tlumačov
zajišťuje také praktickou výuku studentů Střední
školy hotelové a služeb v Kroměříži, oboru chovatel
koní a jezdec. Praktické výuka je rozšířena
i pro Střední školu zemědělskou v Přerově.
Centrální dvůr ZH Tlumačov byl vyhlášen
15. července 2011 „kulturní památkou“.

logo

ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz